Çocukta öfke nöbetleri


Bir gereksinimin giderilmemesi ya da bir isteğin yerine getirilmemesine karşı geliştirilen ilk saldırganlık tepkileri, 2-3 yaş dolayında ortaya çıkar. Bu tepkiler genellikle yıkıcılık, kincilik, ters davranışlar, reddetme, öfke krizleri gibi davranışlarla ifade edilir.

Çocuk anne babanın isteklerini yerine getirmeyi reddeder, sosyal ilişkilere ve eğitimin koyduğu sınırlamalara tepki gösterir. Saldırganlık, bu davranışı ortaya çıkarıcı asıl nedene yönelebileceği gibi, başka kişilere, hayvanlara, nesnelere ya da doğrudan çocuğun kendisine de yönelik olabilir.

Öfkenin asıl nedenin dışındaki bir başka şeye yönelmesinin nedeni, çocuğun çok küçük olması nedeniyle engellenmeye yol açan durumu doğru belirleyememesi ya da öfkenin doğrudan doğruya başlatıcı kişiye ya da nesneye boşaltılmasının son derece tehlikeli olmasıdır. Engellenme ve saldırganlık, çocuğun kişiliğine ve yetişkinlerle olan etkileşimine göre iki farklı sonuç doğurabilir. Bunlardan biri yapıcı ve olumlu, öteki ise ilerde ruhsal bozukluklara yol açabilecek olumsuz bir sonuçtur.

Anne babanın aşırı özgürlükçü tutumu, çocuğun zor koşullara dayanmayı ve buna bağlı olarak saldırganlığını denetlemeyi öğrenmesini engeller. Buna karşılık anne babadan birinin aşırı disiplinli ve otoriter tutumu da olumsuz sonuçlar doğurabilir; bunun nedeni bu tür davranışların engellenmeyi güçlendirmesi ve bu nedenle çocuğun kendi yeteneklerine güven duymayı öğrenememesidir. Saldırgan tepkisellik engellendiğinde çocukta suçluluk duyguları, ruhsal çöküntü ve bunlara bağlı derin sıkıntılar ortaya çıkacaktır.

Bazen otoriter, bazen özgürlükçü davranan anne babaların çocukları ise çelişkiye düşecek ve kendine uygun bir model geliştiremeyecektir.

Korku
Çocukluk döneminin duygusal yaşamını belirleyen bir başka duygulanım da korkudur. Çocukların pek çok korkusu vardır. Bunların en bilinenleri şunlardır: Karanlık korkusu, yalnız kalma korkusu, kuvvetli gürültüler, fırtına ve hayvan korkuları.

Bu korkuların kökeni çocuğun henüz çok zayıf olan ruhsal yapısında yatar. Henüz gerçeklik duygusu tam tanımlanmamış, hayal ile gerçek arasındaki sınır belirlenmemiştir. Bu nedenle çocuk, kendi saldırganlığının ve yıkıcılığının tam olarak farkında değildir. Kişilere, yerlere, durumlara, nesnelere yönelttiği saldırganlık ve yıkıcılığı çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bunu kaçış, korkuyu gidermek için düzenlenen sihirli törenler, güven verici çözümlerin aranması gibi durumlar izler. Dış uyarılara bağlı olmadıklarından birdenbire ortaya çıkıp, gene aniden yok olabilen bu korkular denetlenmesi çok zor olan bir iç çatışmadan kaynaklanır.

İyi bir anne baba, çocuğun korktuğunu kabul ederek ona güven vermeyi ve onu korumayı bilir. Çocuğun korktuğu şeyi doğrudan doğruya ortaya çıkarmaz, yararsız ve sıkıcı açıklamalarla onu ikna etmeye çalışmaz, kuvvet ve cesaret vermek için onu gereksiz yere sıkmaz.

Bu tür korkuların beş yaşından sonra da sürmesi, hemen çözüm bulunması gereken bir ruhsal dengesizliğin başlamakta olduğunun göstergesidir.

Kıskançlık
Kıskançlık, çocuğa acı veren bir duygudur. Küçük kardeşin dünyaya gelmesi, genellikle çocukların en katı deneyimlerinden biridir. Dikkat merkezi olmaya, sevilmeye ve şımartılmaya alışmış olan çocuk, artık devamlı ağlayıp vızıldayan bir yabancıyla cennetini paylaşmak zorundadır.

Bazı çocuklar, kıskançlığa, regressif (geriye dönük) davranışlarla (daha erken çocukluk dönemine ait davranışlar) tepki gösterirler. Bazıları ise öfkelerini başka kişilere ya da durumlara yönelterek tepki verirler. Bir başka grup çocuk ise, yalnızlığı ve kendi içine kapanmayı yeğler.

Bununla birlikte kıskançlık duygusunun da olumlu yanı vardır. Gerçekten kıskançlık, çocuğu alternatif çözümler aramaya, ilgilerini genişletmeye ve yaymaya, dikkat ve merakını geliştirmeye yöneltir.