Çocuklar İçin Kolay Jimnastik Hareketleri


Çocuğun sağlıklı bir biçimde büyümesine kemik ve kas gelişimine zarar vermeden yardım etmek için tutulacak en iyi yol jimnastik yapmasıdır. Bu nedenle, anne babaların çocuklarına her gün on beş dakika jimnastik hareketleri yaptırmaları gerekir. Baba ya da anne çocuklarına bu günlük hareketleri yaptırırken kendileri de yarar sağlarlar. Üstelik, bu çabayı göstermeyi kabul edecek olanlar bunun karşılığını birkaç yıl sonra, oğullarının ya da kızlarının, hiç bir fiziksel sorunu ortaya çıkarmadan dengeli bir biçimde geliştiklerini görerek alacaklardır. Bu konuyla ilgili fotoğraflarda kolay hareketler görülmektedir.

Bunlar koruyucu hareketlerdir. Kasları ve belkemiğini güçlendirirler Böylece omurgadaki biçim bozukluklarının önüne geçilmiş olur. Yetişkin çağda, kadında ve erkekte beliren çoğu bozuklukların kökeninde bir omurga hastalığının yattığını unutmamak gerekir. Bütün bu hareketler çok kolaydır. Çocuk bunları severek yapacaktır. Sözkonusu hareketlerin bazıları, küçük çocuk ların da yapabilecekleri hatta oyun haline getirebilecekleri taklit hareketleridir. Örneğin kelebek, kurbağa, v.b., taklitleri gibi. Bazıları ise, daha önceden bir çalışma yapmayı gerektirir.

Böylece, çocuğun hareketleri farklı organların kullanılmasıyle gerçekleştirme yeteneğini de (bir kolunu kaldırıp öbürünü eğik tutmak, ya da bir bacağını dik tutup öbür bacağı bükmek) gelişir. Bir yetişkinden yardım gören çocuklar, biraz dikkat ederlerse, bu hareketleri kolaya başarırlar. Daha sonra, hareketleri hiç bir çaba göstermeden tek başlarına yapabilirler. Ayrıca çocuklar grup çalışmalarına da yöneltilebilirler. Bu durumda, her çocuk sırayla çalıştırıcı rolünü yüklenir.

Bu Hareketler 4 ile 5 yaşlarındaki çocuklar için düşünülmüş bir dizi hareketi göstermektedir. Bu yaşlardaki çocuklar, kısa bir alıştırma döneminden sonra bu hareketleri kolayca yapabilirler.

1-2) Çocuk 25 cm. kadar yaklaştığı bir duvara yalnız geriye doğru eğdiği kafasıyla ve avuçlarıyla dayanır; ayaklarının ucu üzerinde yükselir. Sonra öne doğru bir adım atar; kafası ve avuçları duvarla sürekli temastadır. Bu durumda iken gövdesini bükmemeye çalışır 3-4) Çocuk sırtını ve kollarını duvara yaslar. Ayak parmakları yere dönük olarak bir bacağını büker; sonra öne doğru uzatır. Ayak da bacağın doğrultusunu alır. Sonra bu bacağını yine ilk durumuna getirir; ayaklarını yere düz olarak basar ve aynı hareketi öbür bacağıyla yapar.
5-6) Çocuk duvara yan olarak yaklaşır ve eliyle dayahır. Dış taraftaki bacağını dik açı oluşturacak biçimde büker, serbest eliyle ayağını kavrar ve bacağını olabildiğince geri çekmeye çalışır.

7-8)
Çocuk yüzünü duvara döner ve avuçlarıyla duvara dayanır. Duvarla arasında 40 cm. lik bir boşluk bırakarak ayakları ucunda yükselir. öne doğru küçük bir adım atar, aynı anda ellerini yukarıya doğru kaydırır; bu sırada gövde ve kollar çok gergin kalmalıdır.

alıntı