none - Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir?Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir?Otizm veya yaygın gelişimsel bozukluk, gelişimin pek çok alanının ciddi bir şekilde bozulduğu ve dolayısıyla da çocuğun özellikle karşılıklı etkileşim, ilişki kurma ve iletişim becerilerinin oldukça olumsuz etkilendiği bir bozukluktur. Kısaca ilişki problemi de denebilir.
Çocukların normal gelişim süreci içerisinde toplumsal etkileşimi, iletişimi ve sosyal becerileri gelişir. İletişim ve etkileşim sosyal hayatın ve bireyin çevre ile uyumunda gerekli olduğu gibi çocuğun normal zeka gelişimi ve psikomotor gelişimi içinde gerekli ve önemlidir.
Otizm, bazı çocukların hayatı diğer çocuklardan daha farklı algılamasına neden olur ve bu farklılık çocukların dış dünya ve diğer bireylerle iletişimini zorlaştırır. Bu nedenle otistik çocuğun normal çocuklardan daha çok desteğe ihtiyacı vardır.

Otizm veya Yaygın Gelişimsel Bozukluğun Sebebi Nedir?
Otizm veya YGB (yaygın gelişimsel bozukluk) halen uzmanlar tarafından araştırılmakta olan ve nedeni tam olarak tespit edilememiş bir problemdir. Fakat bu güne değin yapılan araştırmalar gösteriyor ki;
v genetik faktörler, (Ailede bu tip veya benzer sorunlar yaşayan, yaşamış başkalarının olup olmadığı )
v hamileliğin fizyolojik ve psikolojik olarak nasıl geçtiği,
v doğumda herhangi bir komplikasyon olup olmadığının bilinmesi önemlidir.
Tabii tüm bu faktörler her çocuk için ne kadar riskli ise otistik veya YGB tanısı konulmuş çocuklar için de aynı ölçüde risklidir.
Bunların yanı sıra, bu tip sorunu olan çocukların EEG'leri incelendiğinde beyinlerinde normal çocuklara nazaran farlılık olduğu da söylenmektedir. Özellikle de farklı uyaranların algılanıp isimlendirildiği beyin bölgesinde ve daha çok sosyal ilişkilerimizi düzenleyen bölümde bazı fonksiyonel bozukluklar olduğu savunulmaktadır. Yanı sıra, vücudumuzda salgılanan kimyasal maddelerin bu tip sorunu olan çocuklarda daha farklı salgılandığı, bazı dengesizlikler olduğu savunulmaktadır. Tabii, bu sayılabilecek etkenlerin hepsi halen araştırılmaktadır ve otizme sadece bu etkendir demek şu an çok da mümkün görünmemektedir.

Otistik Bulgular Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Görülme Sıklığı Nedir?
Genelde ilk 30 ayda bir çocuğun bedenini tanıması, uzuvlardan biri sorulduğunda (gözün nerede?) doğru cevabı vermesi beklenir. Aynı zamanda bu yaşlarda çocuklar yavaş yavaş bazı işleri kendi başlarına yapmaya ve yaptıkları işi gösterip "ben yaptım" demeye başlarlar. Oysa otizm ve YGB tanısı konulmuş bu yaş dilimindeki çocuklar ise vücut imajını oluşturamazlar ve uzun süre kendilerini annelerinin bir parçası hissettiklerinden kendilerini ayrı bir birey olarak görmeleri de daha geç oluşur.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, her 1000 kişide 4-5 kişide bu bozukluğa rastlanıyor. Erkeklerde kızlardan dört kat fazla görülmektedir.

Otistik veya Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Çocuk Nasıl Fark Edilir?
1. Karşılıklı sosyal ilişki kurma becerilerinde ciddi bir bozukluk vardır.
P Göz teması kurmazlar,
P Sosyal ortamlarda kendilerini gruptan izole etmeyi tercih ederler
P Yaşının gelişimine uygun arkadaşlık ilişkisi kurmakta güçlük çekerler.
P Mutsuz - stresli olduklarında, bir yerleri acıdığında kendilerini avutmaları ve ilgi göstermeleri için diğer insanlara başvurmazlar ve istekte bulunmazlar.
P Diğer insanların duygu durumlarını anlamakta güçlük çekerler.
P İnsanların ilgisini çekmek için uğraşmazlar.
P Bir şey istediklerinde genelde parmak ile göstermezler, bu isteklerini ifade edici sesler çıkarmazlar.
P Tensel temastan genelde hoşlanmazlar, insanlarla aralarında hep bir mesafe vardır.
P Anne ve babaya, özellikle de anneye bağlılık davranışları çok değişken olabilir.
2. İletişim becerilerinde ciddi bir bozukluk vardır;
P Konuşmanın hiç olmaması veya konuşmada gecikme çok önemli bir belirtidir.
P Konuşmanın var olduğu durumlarda da karşılıklı konuşmayı başlatma ve devam ettirmede belirgin güçlükler yaşarlar.
P Otistiklerde konuşmanın belli bir melodisi yoktur, donuk ve monoton bir ses tonu vardır.
P Ekolali dediğimiz tekrarlı konuşma vardır.
P Cümle yapıları kurallı değildir.
P Taklit genelde yoktur veya çok azdır.
3. Davranışları, ilgileri ve aktiviteleri oldukça kısıtlı, tekrarlı ve stereotipiktir.
P Stereotipik, tekrarlı hareketleri vardır. (Örneğin; el çırpma, el, kol sallama vBulletin.)
P Takıntılı olarak yaptıkları davranışlar vardır.
P Oyuncaklar her çocuk gibi onların da ilgilerini çeker fakat, oyuncaklarla fonksiyonlarına uygun bir şekilde oynamazlar.
P Anlam veremediğimiz garip nesnelere spesifik bir bağlılıkları olabilir.
P Belirgin korkuları olabilir, örneğin; elektrik süpürgesinin sesi onları çok rahatsız edebilir veya genel olarak da bir huzursuzluk bir süre devam eder.
P Yeni rutinlere, yeni bir mekana, veya yeni faaliyetlere geçiş yapmakta çok zorlanırlar.
P Ağrıya belirgin şekilde duyarsızlardır.
P Tehlikelerden korkmazlar

Tedavisi Var Mıdır?
Otizm ve YGB'un tedavisinde aslında pek çok yaklaşım kullanılmaktadır. Örneğin; ilaç tedavisi, eğitim, müzik terapisi, sanat ağırlıklı terapi, vitamin tedavisi gibi. Bunların arasında en çok tercih edilen ve geçerli olan iki yaklaşım vardır. Bunlar, medikal yaklaşım ve eğitim. Her ikisi için de erken teşhis - tedavi ve eğitim çok önemlidir. Medikal yaklaşım yani ilaç tedavisine çocukta otizmin ve YGB'un yanısıra yoğun dikkat problemi, aşırı hareket ve kendine zarar verme davranışı da görülürse başvurulur. Otizm ve YGB tanısı konulmuş çocuklar düzenli ve sistemli bir şekilde eğitim alırlarsa mutlaka faydasını görürler. Eğitim sayesinde konuşma öncesi iletişim biçimlerini, göz teması kurmayı, temel kavramları, neden - sonuç ilişkisini, komut almayı, isteklerini ifade etmek için daha çok çaba harcamayı, beklemeyi ve değişikliklere tolerans göstermeyi öğrenirler.
Tabii şunu da unutmamak gerekir ki, bu tip bir problemi kökten yok etmek biraz zordur. Büyük bir olasılıkla bu çocuklar yaşamları boyunca bir desteğe ihtiyaç duyacaklar. Okul çağlarında çok daha az sosyal, içine kapanık, arkadaş ilişkilerinde zorlanan, okulda sözel derslerle ilgili sorunu olabilen bireyler olabilirler. Kısaca ömür boyu desteğe ihtiyaçları olacaktır, destek problemlerinin derecesine göre az ya da çok olabilir. Yetişkinlik dönemlerinde daha iyi durumda olanlar bir işte çalışıp para kazanabilirler. Tabii, yapacakları iş yetenekleri ile de örtüşmelidir. Örneğin, çizimi çok iyi olan bir otistik bilgisayar destekli mimari çizimler yapabilir veya sıra - düzen takıntısı olan ve rakamlara ilgisi olan biri de kütüphanede kitapları raflara sırasına göre dizme işinde çalışabilir. Destek ile tarlada pamuk toplayabilir. Üretim bandında, montajda çalışabilir. İlgi alanına göre hesap işlerinde çalışabilirler.
Kısaca bu çocuklar küçüklüklerinden itibaren iyi yönlendirildikleri taktirde yetenekleri doğrultusunda ileride yapabilecekleri işleri de saptamak daha kolay olacaktır.

Otistik Çocuklar ve Akran İlişkileriOtistik Çocukların Normal Akranlarına Daha Çok İhtiyaç Duyarlar
Otistik çocuğun sosyal gelişim özellikleri akranlarına göre bir çok farklılık göstermektedir. Bütün gelişim alanlarında yaşıtlarına göre gözlenebilir gerilikler söz konusudur. Otizmde dil ve iletişim becerileri gelişim alanlarında yaşanılan problemler diğer alanlara göre çok daha ciddi boyuttadır ve bu da sosyal gelişimlerine olumsuz yönde etki etmektedir.

Otistik çocuklar akranlarıyla iletişim kurmakta zorlandıkları ve çoğu konuşma becerilerinde ciddi problemler yaşadıkları için sosyalleşme alanında yaşadıkları güçlükleri ortaya koyarken farklı davranış biçimleri sergilerler. Başkasının iletişim kurma girişimlerine ağlayarak veya bağırarak tepki verebilirler, yalnız kalmayı tercih edebilirler, oyun kuramazlar ya da kurdukları oyunlara başkalarının katılması için izin vermeyebilirler, başkalarının kurdukları oyunlara da alışılmışın dışında katılma isteği gösterebilirler. Bu gibi davranışların çoğunun sebebi yaşadıkları iletişim zorluğu veya doğru iletişim kanalı bulamamalarıdır.

Doğru vücut dilini ve doğru mimikleri kullanamama, karşısındaki kişinin vücut dilinden, mimiklerinden, davranışlarından bir sonuç çıkaramama sosyalleşmelerine engel olan unsurlardır. Normal gelişim gösteren çocukların yaklaşık 2-4 yaşlarında kazanmaya başladıkları, başkalarının onların hakkındaki düşünce ve davranışlarını anlayabilme, tahmin edebilme ve buna göre farklı davranış kalıpları geliştirme becerisini otistik çocuklar çoğu zaman hiç kazanamamakta ya da sınırlı düzeyde kazanabilmektedirler. Yani düşünülen hakkında bir düşünceleri olamamaktadır. Bu literatürde zihin teorisi olarak adlandırılır. Normal gelişim gösteren çocuklarda zihin teorisinin gelişimi, 18 ay civarında ortaya çıkan farzetme oyunu ve hızlanan dil gelişimi ile birlikte başlar. Çocukların diğer insanların algılarını anlamaları, isteklerin eylemleri nasıl belirlediğini anlamaları ve diğerlerinin duygularını yargılayabilmeleri aşama aşama gelişen önemli becerilerdir. Bu yaştaki normal gelişim gösteren çocuklar nesneyi başka bir nesne yerine kullanma (bir yastığı kedi olarak farzetme), bir nesne ya da duruma hayali özellik yükleme (çocuğun oyuncak bebeğin yüzünün kirli ya da temiz olduğunu farzetmesi), çocuğun hayali bir nesne türetebilmesi (olmadığı halde bir kaşık varmış gibi farzetmesi) becerilerini gösterir. Zihin teorisinin başlangıcı sayılabilecek bu beceriler bir çok otistik çocukta yoktur ve ya hiç gelişmez ya da çok sınırlı olarak gelişir. Böylece normal gelişim gösteren çocuk bu becerilerin üzerine daha karmaşık yapıları eklerken otistik çocuk bu aşamalarda takılıp kalabilir ya da normal bir çocuk gibi tam manasıyla geliştiremez.

Zeka kapasitesi iyi olan konuşmaya başlamış otistik çocuklarda zihin teorisinin gelişimi daha iyi olabilmektedir.

Normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocuklarda, sosyal gelişim özellikleri çok hızlı bir gelişim izler ve birbiriyle ilişki içinde olan fakat aynı zamanda da farklılaşan bir çok davranış kalıbı gelişir. Bu davranışlar çocukların genetik olarak doğuştan getirdikleri kişilik özelliklerine eklenerek kişilik gelişimlerini sağlar.

Otistik çocuklarda sosyal gelişim diğer beceri alanlarındaki problemlerle birleşince akranlarındaki gelişim hızını yakalayamaz.

Normal gelişim gösteren akranlarına göre; selamlama, taklit etme, grup oyununda kurallara uyma, herhangi bir nesne ya da faaliyet için izin isteme, toplum içinde kabul edilebilir davranışlarda bulanma gibi sosyal içerikli becerileri öğrenmede, uygulamada ve bu becerileri farklı ortamlara ya da durumlara transfer etmekte, yapılandırılmış bir eğitime ve ilgiye ihtiyaç duymaktadırlar.

Otistik Çocuklar Niçin Diğer Gelişim Geriliğine ya da Zeka Geriliğine Sahip Olan Çocuklara Göre Akranlarına Daha Fazla İhtiyaç Duymaktadır?
Otistik olmayan fakat genel bir gelişim geriliğine veya zeka geriliğine (down sendromu gibi) sahip çocuklarda otizmden farklı olarak konuşma problemi olsa bile iletişim problemine çok az rastlanmaktadır. Buna bağlı olarak bu çocukların zihinsel gelişimi ile sosyal gelişimi paralel bir ilerleme kaydedebilmektedir. İletişim zorluğu çok fazla yaşanmadığından bu çocuklara bir şeyler öğretmek otistik çocuğa öğretmekten daha kolay olabilmektedir. Bu çocuklar taklit etme ve oyun becerilerinde daha az problem yaşamaktadırlar. Böylece oyun becerileriyle öğrenilen bir çok sosyal beceriyi hayata geçirmeleri daha fazla olabilmektedir. Bu da onların sosyal gelişimlerinde belli düzeyde bir gelişim sağlamaktadır.

Otistik çocukların belli bazı becerilerde üstünlükleri olabilir. (Çok iyi yap-boz yapma, sayıları beklenenden erken yaşta tanıma ve adlandırma, erken yaşta okumaya başlama gibi). Bu üstünlükler onların sosyal gelişimlerine doğrudan bir katkı sağlamaz ama dolaylı yoldan bu beceriler ile ilgili çalışmalarda daha rahat iletişim kurabilirler ve bazı sosyal becerileri daha iyi öğrenebilirler. Mesela, hiç göz kontağı kuramayan bir otistik çocukla yap-bozlar vasıtasıyla bu beceri geliştirilebilir, bu sayede arkadaşlarıyla paralel oyun oynama becerisini, sıra alma becerisini öğrenebilir. Bu yüzden otistik çocukların performansı değerlendirilirken çok geniş bir yelpazede düşünmek ve çocuğu gözlemek gerekir.

Gelişim geriliği gösteren çocukların akranlarıyla iletişim kurması veya onların oyunlarına katılması, bazı kurallara uyması, onları taklit etmesi için öğretmen yönlendirmesine çok fazla ihtiyaç duyulmazken ya da küçük müdahaleler yeterli olurken otistik çocuğun bunları yapabilmesi için her zaman öğretmenin yönlendirmesine gereksinimi olmaktadır. Çeşitli merkezlerde bireysel eğitim programlarına devam eden otistik çocukların sosyal gelişim becerileriyle ilgili hedefleri normal gelişim gösteren akranlarının bulunduğu gruplarda daha iyi gerçekleştirilebilmektedir. Otistik çocuğun bu becerileri öğrenirken normal akranlarıyla birlikte olması bu becerileri daha doğru ve kolay öğrenmesini sağlayacaktır.