1. Çocuğa sınır koymamak

Bu en çok karşılaşılan hatalardan biridir. Her anne baba çocuğunun kendine güvenen bireyler olarak yetişmesini ister. Ama bunun yolu çocuğa sınır koymamak değildir. Çocukla arkadaş gibi olmak bir süre sonra çocuğun yönetilememesine, çocuğun benmerkezci bir tutum geliştirmesine sebep olur. Kendi isteğinin dışındaki hiçbir şeyi yapmaya yanaşmaz, arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamaya aday olur.

2. Tutarsız davranmak

Çocuğa farklı mesajlar vermek, bir seferinde evet denilen bir şeye başka bir seferde hayır demek, hayır denmiş bir konuda geri adım atmak yanlış tutumlardır. Çocuk duruma göre tavırların değişebileceğini öğrenir ve tutturma davranışı sergiler. Anne baba çocuk karşısında kararlı ve tutarlı olmalıdır.

3. Olumsuz davranışları ön plana çıkarmak

Her çocuğun olumlu veya olumsuz davranışları olabilir. Ancak bir grup ebeveyn çocuklarının çoğunlukla olumsuz taraflarını görür ve sürekli bunlardan yakınıp durur. Ebeveyn ile çocuk arasında olumsuz davranışlar üzerinden giden bir ilişki şekli oluşur. Çocuk olumlu davranışlarıyla değil olumsuz davranışlarıyla ilgiyi üzerinde tutmaya başlar ve bir süre sonra bu davranışlar çocukta bir alışkanlığa dönüşür. Ayrıca sürekli olumsuz uyarı alması özsaygısının zedelenmesine neden olur. Çocuğun olumlu davranışlarının ön plana çıkarılıp takdir edimesi ise bu davranışların pekişmesini sağlayarak olumsuzların zamanla azalarak yokolmasına yardımcı olur.

4. Çocuğun becerilerinin gelişmesine fırsat vermemek

Bazı anne babalar bazen çocuğun o yaşta ne yapabileceğini bilmediklerinden, bazen çocuğun rahatını gözeterek bazen de zamandan kazanabilmek adına .çocuğun kendisinin rahatlıkla yapabileceği bazı işleri onların yerine yaparlar. Bu da çocuğun o alandaki becerilerinin gelişmesini olumsuz etkiler. Çocuğun bireyselleşmesini ve olgunlaşmasını engeller. Bu nedenle çocuğun gelişim dönemine göre hangi becerilerinin gelişmiş olduğu konusunda bilgi sahibi olunmalıdır ve onun yerine bu görevler üstlenilmemelidir.

5. Arkadaşlarıyla kıyaslamak


Bazen anne babalar çocuklarının bazı olumsuz davranışlarından vazgeçmesini veya bazı alanlarda gelişmelerini sağlamak adına arkadaşlarını örnek gösterme yoluna giderler.. Ancak bu tavır işe yaramadığı gibi çocuğun yetersizlik duygusu geliştirmesine ve ebeveynine öfke duymasına neden olarak daha da istenmeyen bir tablo oluşturur. Çocuğu yüreklendirerek, motive ederek, başardığında aferin diyerek desteklemek çocuk gelişiminde doğru olan yöntemlerdir.