Çocuk varsa huzur yok!
Anne - babanın çocuğun geleceğini tasarlaması doğru mu?
Yanlış mı doğru mu, bilmiyorum ama bir kere böyle bir tasarımın ya da idealleştirmenin doğması kaçınılmaz. Diğer yandan, bunun kaçınılmaz olması, bunun gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Yani, bizim ideallerimiz ve beklentilerimiz olabilir, ama çocuğumuzun büyük ölçüde bu ideal ve beklentilere uymaması da kaçınılmaz! İki kaçınılmazlık arasındaki çelişkiyi çözdüğümüz ölçüde, (ya da bu çelişkinin farkında olduğumuz ölçüde) ve bu çelişkiyi yok etmek değil, bizim beklentilerimiz ve çocuğun realitesi arasındaki uzlaşmayı gerçekleştirdiğimiz ölçüde rahat ederiz.
Anne-baba ne zaman huzur bulabilir?
Ama çocuk büyütenlerin huzur beklememesi lazım, inanın huzur beklenmez, çünkü böyle bir şey yok! Bir sessizlik varsa, arkasından fırtına çıkacak demektir. Örneğin ben; "Düşe Kalka Büyümek" koydum kitabımın adına. Çünkü, çocuktan hiç düşmemesini bekleyen bir yaşam, yani pürüzsüz bir yaşam yok, olamaz. Pürüzsüz yaşam, ancak yaşamamayla mümkün kalan bir şeydir. Bu tıpkı, bir evin temiz kalması gibi bir şey. Bir ev, ancak yaşanmadığı taktirde temiz kalır. Dolayısıyla, eğer yaşamazsanız pürüz çıkmaz. Evlerdeki dağınıklık, canlılık yaşam belirtisidir. O yüzden de, dedeler-büyükanneler torunları doğduğunda kendi çocuklarının zamanındaki yaşam enerjisini tekrar yakalayabiliyorlar. "Yeniden doğdum torunumla" diyorlar ve hayata adeta yeniden başlıyorlar.
Aileler en çok hangi konularda çocukları için sizden danışmanlık alıyorlar?
Sorunlar yaş grubuna göre değişiyor. Ergenlik öncesi çocuklar dersek. Ergenlik öncesini de okul öncesi ve okul çağı diye ayırabiliriz. Okul çağı çocuklarında daha ziyade; okul döneminin getirdiği, öğrenmenin ve sosyal yaşamın getirdiği yükler ve bu yüklerle başa çıkma sırasında doğan zorluklar sebebiyle bize başvuran aileler oluyor. Bunun arasında öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları, çocuklardaki değişik takıntılar, tikler veya sosyalleşmeyle ilgili problemlerle ilgili; toplumsal yerini bulmakta, arkadaşlık etmekte ya da okul düzenine uymakta zorluk çeken çocuklar söz konusu.