DIŞ KULAK YOLU ENFEKSİYONLARI

Yaz aylarında sıkça rastladığımız kulak problemlerinden birisi dış kulak yolu enfeksiyonlarıdır. Dış kulak yolu, kulak kepçesi ile kulak zarı arasında silindir şeklindeki bir boşluktur. Sesin kulağa iletilmesine yardımcı olur. Dış kulak yolu kulak kepçesinin devamı olup kıkırdaktan oluşur, iç kısmı ise kemikten oluşmuştur. Her iki kısmın üstünü cilt tabakası örter. Kulak deliğine yakın dış kısımda salgı bezleri ve kıllar bulunur. Yaklaşık uzunluğu erişkinlerde 2,5-3 cm iken çocuklarda 1,5-2 cm’dir. Kulak yolunun dış kısmında yağ salgılayan bezler bulunup kulak salgısını oluşturur. Bu salgı aslında dış kulak yolunu mikroplardan, tozdan, sudan ve yabanı cisimlerden korur; ancak uzun süreli su ile temas ve dış kulak yolunun aşırı temizliği bu tabakanın devamlılığını bozarak dış kulak yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Bu nedenle kulak yolunun sıkça ve abartılı şekilde temizliği önerilmez


Dış kulak yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir?Dış kulak yolu enfeksiyonunun en önemli belirtileri kulak ağrısı, akıntı ve işitme azlığıdır; ancak aynı belirtiler orta kulak enfeksiyonlarında da görülebilir. Eğer havuz ve deniz banyosu sonrası bu bulgular ortaya çıkar ise ilk akla gelen dış kulak yolu enfeksiyonu olmalıdır. Kulak yolu dokunmakla ağrılıdır. Kulak deliği ödem (şişlik) sonucu kapanır. Kulak kepçesinin önünde ve arkasında ağrılı lenf bezi büyümesi olabilir. Vücut ısısında hafif yükselme ve halsizlik görülebilir. Çiğneme, esneme ve konuşma gibi çene ekleminin hareketine sebep olan davranışlar ağrıya sebep olabilirDış kulak yolu enfeksiyonunun sebebi nedir?Genellikle banyo, havuz ve deniz sonrası mikroorganizmalar sebep olur. Bakteriyel veya virütik sebeplidir; ancak dış kulak yolunun uzun süre ıslak kalması mantar enfeksiyonuna sebep olabilir. O nedenle yapılacak muayene sonucu mikrobun cinsi tespit edilip ona göre tedavi verilmelidir. Viral enfeksiyonlarda daha çok şikayetleri giderici yardımcı tedavi verilirken bakteri enfeksiyonlarında antibiyotik, mantar enfeksiyonlarında ise antimikotik ( mantara karşı) ilaç verilmektedir.Dış kulak yolu enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?Dış kulak enfeksiyonunda tedavinin en önemli kısmı kulak yolundaki mikrobik atık ve kulak salgısının vakum ile temizlenmesi ve lokal tedavi ( kulak damlası) dir. Ayrıca ağızdan antibiyotik ve ağrı kesici kullanılmaktadır. Kulak yolu çok şişmiş ve tamamen kapalı ise kulak yoluna fitil konularak özel hazırlanmış damlalar ile kulak yolu 1-2 pansuman edilir.

Ancak tedavide en önemli şey, kulak yolunun 1-2 gün ara ile vakumla temizlenmesidir.Dış kulak yolu enfeksiyonundan nasıl korunulabilir?Uzun süreli havuz ve deniz banyosu söz konusu ise veya dış kulak yolunda egzema hastalığı var ise kulak yolunun tıkaç ile tıkanması veya bone takılması çok önemlidir. Ayrıca dış kulak yolu hassas olan kişilerde deniz-havuz banyosu sonrası koruyucu amaçlı olarak kulak damlası kullanılması faydalı olur. Unutulmaması gereken en önemli nokta, kulak salgısının kulağımızın en iyi dostu olduğudur. Bu nedenle kulaklarımızın gereksiz ve abartılı bir şekilde temizlenmemesi gerekmektedir