Neden bazı derin deniz canlıları değişik yerlerinden ışık saçarlar?


Derin deniz canlılarının çoğunda biyolüminesans denen olay görülür. Biyolüminesans, canlıların vücutlarında ışık çıkarması olayı.

Denizin derin kısımlarına ışık ulaşmaz. Afotik bölge olarak adlandırılan bu bölgede yaşayan canlılar ortamda yaşamak için değişik uyumsal özellikler geçirmişler. Bunlardan biri ışık çıkarma.

Derin deniz canlıları bu özelliklerini avlanırken avın dikkatini çekme ya da büyük düşmanlarını korkutmak amacıyla kullanırlar.