Ebced kelimesi, Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir.

Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tümünün de adıdır. Yani ebced, eski alfabeye verilen addır. Abcad, ebicad, ebiced ve abucad da denmesine rağmen tutunmuş şekli ebced dir. 8 anlamsız kelime soldan sağa doğru şöyle sıralanır: Ebced, Hevvez, Hutti, Kelemen, Sa'fas, Karaşet, Sehaz ve Zazağ. Son kelime Zazığlen veya Zazağlen şeklinde de okunmuştur.
Ebced'in menşei hakkında çok şeyler söylenmiştir. Bunların pek çoğu rivayetlerden oluşmaktadır. Alfabeyi oluşturan 8 kelimenin ilk 6'sının Medyen ülkesinin krallarının adları olduğu; 6 şeytanın adı olduğu; haftanın günlerinin her birinin adı olduğu; ilâhî İsimlerin baş harfleri olduğu; Hz. Adem (A.S.)'in cennetten kovuluşunun evreleri olduğu; İlâhî emirleri ve yasakları verdiği; Pers hükümdarı Sâbûr'un çocuklarının adları olduğu vs. gibi birbirinden farklı rivayet ve yorumlara konuyla ilgili kaynaklarda sıkça rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra ebcedi dinî motiflerle açıklayan kaynaklar da vardır.
Adlara sayısal değer verme işlemi Müslüman müneccimler tarafından da bolca uygulanmıştır. -HESAP EL NİM- denen bir işlem kullanarak, yapılan savaşta hangi hükümdarın galip geleceğini hesaplamışlardır. Hükümdarların adlarının sayısal değerleri bulunur, içerlerindeki 9 sayıları çıkarılır, geri kalan 9 sayısından küçük olan iki sayı karşılaştırılarak galip gelecek hükümdar bulunurdu. İki kalan sayı karşılaştırılır, biri ötekinden büyükse ve ikisi de tek veya ikisi de çift sayı ise adı küçük sayı olan zaferi kazanacak demektir. Kalanlardan biri tek ve öbürü çift sayı ise, adı büyük sayı olan kazanacaktır. Eğer iki kalan sayı eşit ve iki sayı da çift sayı ise savunmada olan hükümdar, kalanlar eşit ve ikisi de tek sayı ise hücumda olan hükümdar galip gelecektir.