Kellik kalıtsal bir hastalık mı? Kalıtımının X kromozomuna bağlı olduğunu duydum, bu doğru mu? Eğer öyleyse niçin kadınlarda daha sık görülmüyor?

Erkeklerde sıklıkla görülen tipteki kellik, kalıtsal bir durum ve gerçekten de X kromozomuna bağlı olarak kalıtlanıyor. Muhtemelen kadınlarda 2, erkeklerde ise sadece 1 adet X kromozomu bulunduğu için, kadınlarda bu hastalığın daha sık görülmesi gerektiğini düşündünüz.... Ancak gözden kaçırdığınız ufak bir nokta var, o da genlerin baskınlık ve çekiniklik dereceleri.

Erkeklerde sadece tek bir X kromozomu bulunduğu için, eğer bu kromozom üzerinde kelliğe ait olan gen bulunuyorsa, bu özellik fenotiplerine (dış görünüşlerine) yansıyor. Ancak kadınlarda aynı hastalığın görülebilmesi için, her iki X kromozomunda da bu genin bulunması gerekiyor. Yani, X kromozomlarından sadece birinde bu gen olsa bile; diğer X kromozomunda aynı gen olmadığı takdirde, sağlam olan X kromozomu tarafından bu genin fenotipe yansıması baskılanıyor. Bu nedenle de, kellik erkeklerde daha sık görülüyor.


Dr.Deniz Candaş