Plastik şişelerdeki sütlerin, tetrapak kutulardaki sütlere oranla daha sağlıksız olduğuna ilişkin bir yazı okudum doğru mudur? Yazıda belirtilen gerekçe, plastiğin ışığı geçirdiği, ışığın da sütün besin kalitesini düşürdüğü şeklindeydi. Bunda bir gerçek payı var mı?

Teorik olarak, ışığa maruz kalan sütün etkilenebileceği doğrudur, ancak pratik olarak düşünürsek, bu ışığa maruz kalma son derece minimaldir. Bir marketin raflarında, güneş ışığına değil de floresan ışığına maruz kalacaktır, ve eğer süt cam şişelerde ise, cam yaklaşık 400nm dalga boyundan daha kısa dalga boyuna sahip her türlü radyasyonu emecektir. Kaldı ki pazara sunulmuş bu plastik şişeler, gelen ışığı, özellikle de kısa dalga boyunda gelen ışığı dağıtmak ve ışık emilimini en aza indirmek için yarı saydam olarak üretilmişlerdir.

Sütün rafta kaldığı süre bir iki haftayı geçmez. Bakkal ya da market sahibi bu süre sonunda satılmayan sütü raftan kaldıracaktır. Sütün kendisi de zaten ışığı dağıtan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle ışığın sütün içine nüfuzu son derece zordur, çünkü sütün içinde görünür ışığı emen bileşen yoktur, zaten onun için de beyazdır, aksi takdirde renkli olurdu. Sütün satın alınıp eve geldiğini düşünün, hemen buzdolabına yerleşecektir, dolayısıyla orada da maruz kalacağı ışık minimaldir. Bence sütün en büyük düşmanı, içinde bulunduğu ambalajın açılmasından sonra ortaya çıkar.

Sütün havayla temasından sonra, sütün içindeki her türkü madde okside olabilir. Buna ek olarak, her türlü bakteri, küf ve benzerinin ambalajın içine girmesi ve orada üremesi olasıdır. Esas olarak kaygılanılması gereken, paket ya da plastik şişenin parçalanabilir bileşenlerinin sütün içine karışması olmalıdır. Bunun için de gıda ambalajlarına ilişkin yasalarla ve tüzüklerle çok sıkı kurallar getirilmiştir. Dolayısıyla aslında belki de kaygılanmamız gereken sütün paketi değil de, mutfağımıza gelen aşırı derecede ilaçlanmış yaş sebze ve meyveler, toksik maddeler içerebilen tavuk ya da kırmızı et olmalıdır.