Mısırın patlatılan, daha doğrusu yenilen kısmı, tohumları. Bazı bitki tohumları, embriyonun korunması ve beslenmesi için yoğun miktarda besin depolar. Mısır tohumları da benzer şekilde yoğun nişasta içerir, bir miktar da su... Mısır tohumunun etrafını çevreleyen dış kabuk, çimlenme olana kadar suyun tohumdan çıkmasını engelleyecek yapıdadır. Bu tohumun diğer bir özelliği, ısının iç tabakalara kadar rahatlıkla iletilebilmesine olanak sağlaması. Isıtma işi başladıktan sonra, mısır tanesinin içi süratle ısınır ve içerideki su molekülleri buharlaşıp kaçamadan (kabuktan dolayı) kaynama noktası üstündeki sıcaklıklara erişir. Oluşan ısı ve basınç, nişastanın pişme kıvamına gelmesine ve mısır tanesinin kabuğunun bir anda kırılıp çatlamasına neden olur. Mısır kabuğu daha önceden zedelenmiş, tohum çok kurumuş ya da suyu azalmışsa, patlama olmaz ve bu taneler hafifçe yanar veya yarılır.