Çelik ile demir arasında çok az bir fark vardır Saf demir bir bakır kadar yumuşaktır Onun içine yüzde 2'ye kadar karbon katılması ile inanılmaz bir mukavemet sertlik ve mekanik özellikler elde edilir ki adı artık çeliktir Demirin bol olması kolay ve ucuz elde edilmesi nedeniyle çeliğin de kullanımı çok yaygındır Ancak çelikte de demirde olan bir zayıf nokta vardır Paslanma diğer bir deyişle oksidasyon
Günlük hayatımızda kullanılan eşyaların paslanması sonucu her yıl dünyada milyonlarca dolar boşa gitmektedir Bu kaybın büyük bir kısmı demir ve çeliğin paslanmasından dolayıdır Paslanmayı kısaca demirin havadaki oksijen ile birleşmesi olarak tanımlayabiliriz Aslında bu elektro kimyasal bir reaksiyondur Bu nedenle malzemenin bir yerinde başlayan paslanma boyanın altından geçerek diğer bir yerde ortaya çıkabilir
Sadece demir ve çelik değil diğer metaller de paslanır Örneğin alüminyum prinç bronz gibi Ancak onlarda malzeme ile oksijenin birleşmesinden oluşan çok ince tabaka daha oluşur oluşmaz malzemenin hava ile temasını keserek koruyucu bir rol oynar paslanmanın ilerlemesini önler Bu tabaka o kadar incedir ki malzemenin rengi hemen hemen değişmez Demirdeki paslanmanın özelliği onun ve oksijen atomlarının boyutlarındaki büyük farktan dolayı yüzeyde sağlam bir birleşme olamaması paslanmanın malzemenin içine nüfuz etmesi sadece görüntü değil mukavemetin de bozulmasıdır
Paslanmada havadaki nemin de etkisi büyüktür Reaksiyondaki su miktarı pasın rengini de belirler Bu nedenle pasın rengi siyah veya çok koyu kahverengi olabildiği gibi sarımtırak da olabilir Paslanmanın hızını artıran faktörlerden bir diğeri de tuzdur O da bu elektro-kimyasal reaksiyonun hızını arttırır Kışın kar nedeni ile yollarına tuz dökülen yerler ve deniz kenarlarında paslanma daha hızlı olur
Paslanmaz çelikten önce paslanmayı önlemek için malzeme boyanıyor veya galvaniz kaplanıyordu Bu çözümler de özellikle sağlık ve gıda sektöründe başka sorunlar yaratıyordu İlk paslanmaz çeliği Harry Brearley 1913 yılında tesadüfen keşfetti Tüfek namluları için çeşitli metalleri birleştirerek deneyler yaparken bazılarının paslanmaya karşı dirençli olduklarını gördü Her büyük buluşta olduğu gibi o da bunu sanayicilere kabul ettirebilmek için uzun bir uğraş verdi
Krom gibi bazı metaller atom boyutlarının birbirine yakın olmasından dolayı oksijenle çok kolay ve süratli birleşirler Kalınlığı birkaç atom olacak kadar çok ince ama çok sağlam bir tabaka oluştururlar Başka reaksiyon olmaz Bu tabaka zedelense bile tekrar oluşur Krom belli bir oranda çeliğe katılırsa yine aynı olay olur çelik artık paslanmaz
Paslanmaz çeliğin içinde yüzde 10-30 krom vardır Bu orana ve eklenecek nikel titanyum aliminyum bakır sülfür fosfor ve benzeri elemanlara bağlı olarak kullanım yeri değişir.