1- Kutsal saydığı değerleri ölümü pahasına korumak.

2- Savunmasız ve acizleri korurken onlara saygı göstermek.

3- Ülkesini sevmek.

4- Düşmandan önce savaş meydanından geri çekilmemek.

5- Kötülüklerin ve acımasızlığın karşısında durmak.

6- İnandığı değerlerle çakışmadığı sürece, emri altında olduğu amirlerinin tüm emirlere uymak.

7- Sözüne sadık olmak, onurunu küçük düşürecek davranışlardan uzak durmak.

8- Cömert olmak, kendisine gösterilen iyiliği asla unutmamak.

9- Her durumda doğruluğun ve iyiliğin temsilcisi olmak.

10- Tek bir bayana karşı aşk beslemek, ona bağlı olmak.