Ansiklopediyi kim buldu? - Ansiklopediyi kim buldu?


Ansiklopedi birçok bilginin sistematik ve çoğu zaman alfabetik sıra ile düzenlenmesinden elde edilen kitapalara verilen genel isimdir. Ansiklopediler sözlüklere benzemekle birlikte çok farklı konularda oldukça geniş ve örneklere dayanan bilgiler içerirler. Ansiklopediler’in temel özelliği mümkün olduğu kadar tarafsız bilgilerle hazırlanmasıdır.

Ansiklopedi kelime olarak eski Yunancadaki dairesel eğitim veya bugün genel eğitim dediğimiz engkuklios paideia kelimesinden gelmektedir. Tarihsel verilere göre ilk ansiklopedinin Platon’un talebelerinden Speksippus tarafından M.Ö. 4. yüzyılda yazılan Disciplinarium libri olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye’de ilk yayınlanan ansiklopedi Hayat Ansiklopedisi’dir. Daha sonra 1940’ta İslam Ansiklopedisi yayınlanmıştır. 1943’te İnönü Ansiklopedisi, (1950’den sonra Türk Ansiklopedisi olarak yayınını tamamlamıştır). 1961’de Hayat Yayınlarının hazırladığı Hayat Ansiklopedisi, 1968’de Arkın Kitabevinin çıkardığı Cumhuriyet Ansiklopedisi ilk genel ansiklopedilerdir. Son yıllarda ise genel ve özel birçok ansiklopedi çıkarılmaktadır.