Yeminli tercüme, yeminli bir tercüman tarafından yapılan tercümeye denmektedir. Peki, yeminli tercüman kime denir ? Yeminli tercüman, bildiği yabancı dile ilişkin resmi yeterlilik belgesini notere ibraz ederek, noter tarafından hazırlanan yemin zabtını, sözlü olarak tekrar edip, yazılı olarak imza eden tercümanların aldığı ünvandır. Yeminli tercüman, noter huzurunda gerçekleştirdiği yemin işlemi esnasında, aslına uygun olarak ve tarafsız bir çeviri yapacağını taahhüt etmektedir. Kanunlarımız gereği, yeminli tercümanların, Türkiye Cuhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.


Yeminli tercümenin, normal tercümelerden farkı sadece tercüman mıdır şeklinde bir soru, aklınıza gelebilir. Aslında, yeminli tercümenin en önemli özelliği resmi kurumlar nezdinde geçerliliği olmasıdır. Özellikle, büyükelçiliklere, konsolosluklara, ticari ataşeliklere, üniversitelere, yabancı bankalara, ticaret odalarına, gümrüklere, uluslar arası mahkemelere ve uluslar arası örgütlere sunulacak belgelerin yeminli tercüme olması zorunludur. Bu kurumlara sunulacak olan belgelerin tercümeleri, yeminli tercüman tarafından yapılır ve ilgili noterlerce tasdik edilir. Ancak bu şekilde, tercüme resmi geçerlilik kazanır.