pegasus images - Pegasus Nedir?


Pegasus Nedir? Pegasus’un mitolojik hikayesi nedir?

Unicorn Pegasus

Pegasus Yunan mitolojisinde kanatlı bir attır. Efsaneye göre tanrıların kralı olan Zeus’un oğlu Perseus, canavar Medusa’nın başını kestiği zaman yere akan kanlardan Pegasus doğmuştur. Bu kanatlı at doğar doğmaz gökyüzüne doğru uçmuş ve tanrıların arasına karışmıştır. Burada Pegasus’u Athena yakalamış ve altın bir yularla bu vahşi atı evcilleştirmiştir.

Pegasus’la ilgili başka bir hikayeye göre ise Pegasus bir gün arka ayakları ile bir dağa tekme vurunca oradan Hippokrene pınarı fışkırmıştır. Bu pınarın suları sonradan insanlara şiir yazma ilhamı vermeye başlamıştır. Bundan dolayı Pegasus eski edebiyatta uzun zaman şiir sanatının timsali sayılmıştır.