Göktürkler ekşiyen yoğurdun ekşiliğini azaltmak için
üzerine su döktüklerinde tesadüfen ayranı keşfetmişlerdir.