Akıl yalanla gerçeği doğruile yanlışı ayırabilme bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olayı önce anlama ilişkileri kavrama yargılama ve açıklayarak çözme yataneğidir. Genel olarak 12 yaşına kadar gelişir 20 yaşına kadar sürer sonra sabit kalır. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı yeteneği gösterebileceği anl***** gelmez. Bir besteci müzik yapıtını aklıyla değil zekasıyla yaratır. Fakat en basit matematik problemini çözemeyebilir. Sonuç olarak zeka ruhsal olaylara algı ve hafıza yeteneğine tutkulara eğilimlere göre farlılıklar gösterir. Akıl somut olarak ölçülemez zeka IQ denilen testle ölçülebilir