Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır.

Başınıza ...gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız beyin onu
...size çeker korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir.

Bataklıktan çıkmaya çalıştıkça dibe gömülmeye benzer. Beyin
odaklanılan hedef için çalışır. Hedef olumsuz olsa bile onu
gerçekleştirmek için çalışır!

Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba
heyecanlanacak mıyım” diye düşünürseniz merak etmeyin
heyecanlanacaksınız.

Korkunuza değil konunuza odaklanın. Başınıza
gelmesinden korktuğunuz en kötü şeye değil başınıza gelmesini
istediğiniz en iyi şeye odaklanın. Kafanızda en çok neyi düşünürseniz
hayatınızda onu çoğaltırsınız.