TMMOB , Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği


TMMOB Hakkında Kısa Bilgi

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) mühendis, mimar ve şehir plancıları odalarından oluşan bir meslek örgütüdür. Şu an için politikaları ile mesleki anlamda mühendis ve mimarların özlük haklarına saldırıların arkasında yer alan meslek örgütü.

TMMOB Kuruluş ve Amacı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB'nin, 31.12.2005 tarihinde oda sayısı 23'e, üye sayısı ise 280.293'e ulaşmıştır.

TMMOB 'nin İlkeleri

TMMOB ilkelerini şöyle sıralamaktadır:
Mesleki demokratik kitle örgütüdür.
Demokrat ve yurtsever karakterdedir.
Emekten ve halktan yanadır.
Anti-emperyalisttir, Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve gericiliğin karşısındadır.
Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her olayını siyasetle ilişkili görür.
Barıştan yanadır.
İnsan hakları ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır.
Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır.
Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.
Politikanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular.
Karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcıdır.
Bağlı Odaları ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur.
Sanayileşme ve demokratikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder.
Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer alır.
Demokratik Kitle Örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve demokratik işbirliği içerisindedir.
Şuan için politikaları ile mesleki anlamda mühendis ve mimarların özlük haklarına saldırıların arkasında yer alan meslek örgütü. Meslek örgütü olmaktan ziyade patronlar birliği olarak da tarif edilebilir.