INDEX
Tüm Aramaları Yönlendir
Belirli Numaraya Cevap Vermeme
Belirli Numaray Erişilemez Gözükme
Belirli Numaraya Meşgul Gözükme

Tüm Aramaları Yönlendirme
OPTION CODE
Tüm aramaların bir numaraya yönlendirlimesini kapat. ##21#
Tüm aramaların bir numaraya yönlendirilmesini kapat #21#
Tüm aramaları bu numaraya yönlendir ve ayarla **21*DestinationNumber#
Tüm yönlendirmeleri Aç *21#
Arama Yönlendirmenin Hangi Telefona yapılacağını göster. *#21#

ARAMALARA CEVAP VERMEME

OPTION CODE
Bu numaradan gelen aramalara cevap verme **61*DestinationNumber#
Aramaya cevap vermemeyi kapat ##61#
Tüm arama yönlendirmeleri kapat #61#
Tüm arama yönlendirmeleri Aç *61#

ARAMALARA ERİŞİLEMEZ GÖZÜKME

OPTION CODE
Aramalara karşı erişilemiyor gözüküleceke numara ayarlama **62*DestinationNumber#
Tüm arama yönlendirmeleri aç *62#
Tüm erişilemez arama yönlendirmelerini kapat ##62#
Tüm arama yönlendirmelerini kapat #62#
Erişemeyecek numaraları listele *#62#

ARANDIĞINDA MEŞGUL GÖZÜKME

OPTION CODE
Meşgul gözükülecek telefon numarasını yaz **67*DestinationNumber#
Tüm meşgul arama yönlendirmelerini aç *67#
Tüm meşgul arama yönlendirmelerini kapat ##67#
Tüm meşgul arama yönlendirmelerini kapat #67#
Meşgul arama yönlendirmelerini incele *#67#


--------------------------------------------------------------------------------
CALL BARRING

INDEX
Tüm dış aramaları engelle
Tüm aramalar
Tüm uluslararası konuşmaları engelle
Tüm aramaları kapat
Tüm gelen aramaları kapat
Tüm uluslararası gelen aramaları kapat

TÜM DIŞ ARAMALARI ENGELLEME KODLARI

OPTION CODE
Dış Arama Engelleme Şifresi değiştirme **03*330*oldPW*newPW*newPW#
Dış arama engellemeyi aktif yap **33*PW#
Dış arama engellemeyi deaktif yap #33*PW#
Dış arama engelleme durumunu göster *#33#

PROGRAMMING CODES FOR BARRING
ALL CALLS

OPTION CODE
ACTIVATE barring for all calls **330*PW#
DEACTIVATE barring for all calls #330*PW#
STATUS baring for all calls *#330*PW#

ULUSLARARASI DIŞ ARAMALARI ENGELLEME

OPTION CODE
Uluslararası Dış Aramaları Engellemeyi Aç **331*PW#
Uluslararası Dış Aramaları Engellemeyi Kapat #331*PW#
Uluslararası Dış Aramaları Engelleme Durumunu Göster *#331#

TÜM GELEN ARAMALARI ENGELLE

OPTION CODE
Tüm aramaları Engellemeyi Açık **35*PW# or **353*PW#
Tüm aramaları Engellemeyi Kapat #35*PW# or **353*PW#
Tüm aramaları Engelleme Durumu *#35# or *#353#