Artık pek çok yerde karşımıza çıkmaya başlayan dokunmatik ekranlar nereye dokunulduğunu nasıl anlıyor?

Dokunmatik ekranlar, hastaneler, alış veriş merkezleri, bankalar gibi pek çok yerde karşımıza çıkıyor artık. Giderek fiyatlarının düşmesi kullanım alanlarını artırmıştır. Bu ekranlarda, dokunanın nereye dokunduğunu saptayan üç temel sistem mevcuttur:

Dirençli Sistem
Sığalı Sistem
Yüzey akustik dalgalı Sistem

Dirençli sistemde, üstü geçirgen ve dirençli bir metalik tabaka ile kaplı normal camdan oluşan bir panel vardır. Bu iki tabaka birbirinden bir ara levhası ile ayrılırlar, ve bütün hepsinin üstünde çizilmez bir üst tabaka vardır. Ekran etkin olduğu zaman bu iki tabaka arasından elektrik akımı geçer. Kullanıcı ekrana dokunduğunda, istenilen ve işaret edilen tek bir noktada birbirine temas eder. Elektriksel alandaki değişiklik not edilir ve temasın olduğu noktanın koordinatları bir bilgisayar yardımıyla saptanır. Koordinatlar anlaşıldıktan sonra, aynı farenin hareketlerini çeviren fare sürücüsü gibi, özel bir sürücü bu dokunmayı işletim sisteminin anlayacağı bir dile çevirir.

Sığalı sistemde, elektrik akımını depolayan bir tabaka ekranın cam panelinin üstüne yerleştirilmiştir. Kullanıcı ekrana parmağının ucuyla dokunduğunda, akımın bir kısmı kullanıcıya geçer, böylece sığalı tabakadaki akımda bir azalma olur. Bu azalma, ekranın iki yanına yerleştirilmiş devreler tarafından ölçülür. Her bir köşedeki göreli akım farklılıklarından, bilgisayar, dokunmanın hangi noktaya yapıldığını hesaplar ve bu bilgiyi dokunmatik sürücünün yazılımına iletir. Sığalı sistemin dirençli siteme karşı olan üstünlüğü, ekrandan ışığın yüzde 90’ını iletmesidir. Dirençli sistemde bu iletim yüzde 75’lerde kalır. Bu da sığalı sisteme, dirençli sisteme oranla daha temiz bir resim verme olanağı tanır.
Yüzey akustik dalgalı sistemde, ekranın cam plakasının x ve y eksenleri boyunca biri alıcı biri verici olmak üzere iki güç çevirgeci bulunur. Aynı zamanda cama yerleştirilmiş yansıtıcılar vardır ve bunlar çevirgecin birinden diğerine yollanan elektrik sinyalini yansıtır. Alıcı çevirgeç, her hangi bir anda bir dokunma olayıyla dalganın bozulup bozulmadığını anlayabilir, ve yerini saptayabilir. Dalgalı düzenekte ekran üzerinde hiçbir metalik tabaka bulunmaz. Bu da yüzde 100 ışık geçirgenliği ve imgelerin mükemmel görüntülenebilmesi demektir. Bu özelliği yüzey akustik dalgalı sistemi, grafiklerin görüntülenmesinde en iyi yapmaktadır.
Bu sistemleri birbirinden ayıran bir diğer özellik de dokunuşun niteliğidir. Dirençli sistemde, iki tabaka birbirine değdiği sürece, parmakla mı yoksa kauçuk bir topla mı dokunduğunuz hiç fark etmez. Sığalı sistemde, dokunmanın algılanabilmesi için, geçirgen bir girdi ile çoğunlukla da parmakla dokunulması şarttır. Yüzey akustik dalgalı sistem de bu anlamda dirençli sistem gibi çalışır ve sivri uçlu sert şeyler hariç ekrana ne ile dokunduğunuz fark etmez.
Maliyet açısından bakıldığında dirençli sistemin en ucuz ancak görüntü netliği açısından en kötüsü olduğu söylenebilir. Anlaşılacağı üzere yüzey akustik dalgalı sistem en pahalıya mal olanıdır.