Özelliği

Cinsel nesnenin bütünüyle değil, yalnızca tek bir parçasıyla ilgilenmeye dayanır.

Türleri
Ayak fetişizmi

Cinsel ilişki sırasında ayak odak noktasıdır. Çok farklı olmakla birlikte genellikle bakımlı ve ojeli ayaklara duyulan ilgi olarak tanımlanabilir

Bacak fetişizmi

Vücutta bacak dışındaki yerlerle ilgilenilmez.

Büyük/küçük göğüs fetişizmleri

Büyük göğüslü kişilere veya küçük göğüslü kişilere ilgi...

Göz Rengi Fetişizmi

Kalça fetişizmi

Aksesuar kullanımı - etek, külotlu çorap, transparan giysi, jartiyer - açısından ve tematik açıdan bacak fetişizmiyle ortak özellikler gösterir.

Saç rengiyle ilgili fetişizmler

Sözgelimi, cinsel nesnenin belli bir renkte (kızıl, sarı, yeşil, vBulletin) saça sahip olması tercih edilmektedir.

Koltuk altı fetişizm

Biseksüel, duygusal ve/veya cinsel yönelimi hem kendi hem de karşı cinsine dönük olan canlı.Biseksüel sözcüğü hem isim, hem sıfat olarak kullanılır.

Biseksüel bir kimsenin aynı anda hem bir erkekle hem de bir kadınla cinsel olarak ilgili olması gerekmez. Bazı biseksüeller bu ya da öteki toplumsal cinsiyetle (veya her ikisiyle de) asla cinsel ilişkiye girmemişlerdir. Heteroseksüeller ve gay erkekler ile lezbiyenler için geçerli olduğu üzere, cinsel çekim her arzu edildiğinde davranılmasını gerektirmez.

Heteroseksüeller ve gay kişiler gibi, pekçok biseksüel de cinsel olarak yalnızca bir eşle aktif olmayı seçebilir; uzun-dönemli, tekeşli ilişkileri olabilir. Diğer biseksüeller, aynı-cinsiyetten eşlere, üç-taraflı ilişkilere, veya aynı veya farklı toplumsal cinsiyetlerden olan birkaç eşli (tek başına veya eş zamanlı olarak) ilişkilere izin veren serbest evlilikler yapabilirler.

Biseksüellik aynı zamanda aseksüellik sonucu da görülebilir başka bir açıdan bakmak gerekirse.Aseksüel olunmasına rağmen,başka insanlardan gelen talepleri ayırt etmeksizin karşılamak..Ne de olsa aseksüel insan için bir fark yoktur her şey aynıdır,yapılan eylem de karşıdaki cins dişi ya da erkek olsun hisleri değiştirmez.Aseksüeller için istek yoktur,his yoktur,her şey aynıdır,fark yoktur..

Biseksüel

AIDS ve biseksüellik

AİDS biseksüel topluluk üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Biseksüel erkekler, AIDS'in gaylerden heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu ,kişiler olarak sıklıkla günah keçisi ilan edilmişlerdir; ve biseksüel kadınlar da AIDS'in lezbiyenlere geçmesinin günah keçileri sayılmışlardır.[kaynak belirtilmeli] Ancak, AIDS'i barındıran virüsün insanlara bulaşması riski cinsel yönelimden ziyade davranışla ilgilidir. Bedensel sıvıların, özellikle de sperm, kan ve vajinal sıvının bulaşmasını içeren ilişkiler tehlikelidir.

Biseksüeller, araştırma ve eğitim arttırılması, daha iyi bakım ve AIDS'li ile AIDS riski taşıyan kişilere karşı yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi talepleri çevresindeki AIDS'e karşı savaşımları çabasında, gay kişiler ve diğer etkilenen gruplarla biraraya gelmektedirler.

Biseksüellik

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel ve duygusal olarak ilgi duyma ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelini, bir başka ifadeyle biseksüel olma durumunu belirtir. Biseksüel, her iki cinse aynı ölçüde ilgi duymayabilir ve/veya bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Biseksüellik aynı zamanda politik bir duruşu da simgeler.

Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarı olarak kabul edilmektedir. Her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girenlerin sayısı hayli fazla olsa da, bu kişilerin çoğu kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı insanlar da yalnızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal "test" yoktur.

Biseksüel kimlik

Biseksüel kimliğe ilişkin farklı yorumlar vardır:

- Doğum öncesi hormonal etkiler nedeniyle heteroseksüel, homoseksüel veya biseksüel olarak doğulur. Bu kimlikler içsel ve değiştirilemezdir.

- Cinsel yönelim toplumsallaşma (örneğin; ana-babaya ait modellerin taklit edilmesi veya reddedilmesi) veya bilinçli seçim (örneğin; siyasi feminist kimliğin bir parçası olarak lezbiyenliğin seçilmesi) sonucunda yaşanır.

- Bu faktörlerin birbirlerini etkilediklerine inanılır.

Biyolojik, toplumsal ve kültürel etmenler her kişi için farklı olduğundan, ister biseksüel, isterse gay veya lezbiyen, heteroseksüel veya aseksüel olsun, herkesin cinselliği kişiseldir. Bu anlamda cinsel kimliğin oluşması, oturması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir...

Yaygınlık

Cinsellik hakkındaki çoğu çalışmanın heteroseksüellik veya eşcinsellik üstüne yoğunlaşması ve biseksüellik üzerine çok az çalışma yapılması nedeniyle ne kadar yaygın olduğu kesin olarak bilinmemektedir.

Kinsey tarafından 1940 ve 1950'lerde yapılan araştırma, cinsel etkinlikleri ve ilgilerine dayanarak, kadınların % 15-25 ve erkeklerinse % 33-46 kadarının biseksüel olabileceğini ortaya koymuştur.

Basmakalıp bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da homoseksüel oldukları varsayılmıştır. Biseksüeller kendi topluluklarını oluşturmaya başlamışlardır.

Türkiye'de durum

Türkiye'de farklı cinsel yönelimler kapalı kapılar ardında yaşandığından genellikle bir kimsenin heteroseksüel olduğu varsayılır. Görünüşsel veya davranışsal ipuçlarına dayanarak bir kişinin eşcinsel olduğu varsayılabilse de, biseksüellik sıklıkla ya reddedilir ya da görmezlikten gelinir. Kabul edildiğindeyse, tek (kendi başına) bir kimlikten ziyade "kısmen heteroseksüel kısmen de homoseksüel" bir kimlik olarak görülür.

Türkiye'de biseksüellerin oluşturduğu ayrı bir topluluk yoktur. Biseksüeller lambdaistanbul, KaosGL gibi eşcinsel derneklerin çatısı altında biraraya gelmektedirler.