Londra (AA)- İngilizlerin yüzde 40'ının, yüz yıl yaşayabilmek için gerekirse seksten vazgeçmeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Kamuoyu araştırması, kadınların bu konuda erkeklerden daha istekli olduğunu gösterdi. Kadınların yüzde 48'i yüz yıl hayatta kalabilmek için seksi bırakmaya hazırken, bu oran erkekler arasında yüzde 31'de kaldı.

Araştırma, yüz yıl yaşayabilmek için İngilizlerin her şeyden vazgeçeceklerini göstermedi. Deneklerin yüzde 94'ü, bir asırı devirmek için ailelerini ve dostlarını terk etmeye yanaşmadı. İş paraya gelince, İngilizlerin yüzde 74'ü ondan da vazgeçmedi.