Prof. Dr. Oğuz E. Berksun’dan kadınlara erkek iktidarını sarsmanın yolları; Kadınların psikiyatrik - bedensel sorunları ve çözüm önerilerini sizler için derledik...


Kadınlar biyolojik olarak, bazı psikiyatrik sorunlar açısından şanssız. Hormonları nedeniyle dezavantajları var ancak, sorunlarına çözüm aramada erkeklerden daha becerikli oldukları kadar, tedavilerde de daha istekli ve uyumlular.

Kadınların biyolojik şanssızlıkları neler? -
Kadınlar ayda bir hormonal değişiklikler yaşıyorlar. Hatta her gün değişime maruz kalıyorlar diyebiliriz. Vücudunda bir hormonun miktarı düşerken, diğerininki yükseliyor. Döngüsel değişimlerden dolayı kadınların hastalıklara karşı daha duyarlı oldukları bilinmektedir. Mesela, kadınlarda depresyon çoğunlukla hormonal değişimlerin en belirgin olduğu dönemlere denk gelmektedir. Ya da varolan depresyon, anksiyete veya diğer belirtilerin bu dönemde daha da tırmandığı düşünülmektedir. Hastalıkların oluşumunda biyolojik ve psiko-sosyal pek çok faktörün bir arada etkili olduğunu da biliyoruz. Elbette ki tek başına hormonal değişimler ruh sağlığını bozmaz.

Çevresel etkenler
-Sosyal roller, rollere ve cinsiyete bağlı olarak ortaya çıkan stres etkenleri de var tabi. Bir de çocukluk dönemlerinde yaşadıkları olaylar;-örneğin cinsel tacizler- üzerinde önemle duruyoruz.

İki cins arasındaki rol değişimleri depresyonu tetikler mi? -Evet. Kadın ve erkek arasında bir pazarlık ve çatışma dönemi yaşanıyor. Bu bütün dünyada böyle. Ancak bu pazarlık dönemi kadınlar lehine sonuçlanmaya başladı. Türkiye’de pazarlık hala sürüyor. Rol değişimleri tam olarak gerçekleşmiş durumda değil. Kadınlar kayıpları için yas tutuyor. Yas sadece ölenlerin arkasından tutulmaz. Beklentilerin, arzuların kaybı halinde de yas tutulur. Depresyonun en önemli özelliklerinden biri de gelecekten bir beklentinin kalmaması. Planları olanlar çok derin depresyona girmiyor.


Hayatta daha aktif yer almaları kadınların sorunlarını artırdı mı?
- Bence böyle bir şey söylemek asla doğru olmaz. 100-150 yıldır uygarlığı yakalamaya çabalayan bir toplumuz. Bu süreç içinde pek çok ideoloji kullanıldı. Çağ atlatacak felsefeler, ideolojiler peşinde koştuk. Halbuki tek başına kadın çağ atlamak için bu ideolojilerden çok daha önemli. O yüzden kadına sunulacak haklar, rollerindeki değişimler, kaynakların paylaşımındaki eşitliklerin ve cinsellikle ilgili çarpıklıkların düzeltilmesi her türlü ideolojiden daha güçlü değişim ve dinamikler yaratacaktır. Kadının bugün yaşadığı sorunlar sadece gelişimin sancıları olabilir, ve yaşanması gerekir. Belki bu süreç daha kolay atlatılabilir. Bunun için de erkek egemenliğine ilişkin değerler, sistemler yıkılmalıdır.

Erkek egemenliğini yıkmanın yolu cinsel devrimden mi geçiyor?
- Kadının cinsel olarak hep baskı altında olması, erkeğin cinsellikte daha talepkar oluşu bir çarpıklık. Bugün kadın daha az isteyen, cinselliğini çok ortaya koymayan, beklentisi bulunmayan, kendi cinsel hayatını yaşamaya hakkı olmayan bir varlık olarak bir kenarda olduğu için erkekler iktidarı oluşturabiliyor. Ama kadınlar daha fazla seks istiyorum, kendi başıma yaşamak istiyorum, istediğimi yaşarım deseler, diyebilseler erkeklerin iktidarı yıkılacaktır. Kadın, ben bu gece, yarın gece, ertesi gece de seks istiyorum dese... Çünkü kadınların hormonal yapıları buna uygun. Kadınlar daha istekli, daha arzulu hale gelseler erkekler ne günlük yaşamdaki ne de devletteki iktidarlarını sürdürebilirler. Erkek her gece seks yapabilir mi? Bu mümkün mü? Kulakları düşer!

Cinsellik çok önemli bir faktör
- Cinsellik son derece önemli bir şeydir. Cinsel özgürlüğün elde edildiği yerlerde de bu sistem değişecektir. Devlet yapıları değişecektir. İktidar, cinsellikten gelen bir oldudur. 10 yıl önce Viagra gelişti. Aradan 10 yıl geçtikten sonra kadınlara dönük Viagra cinsi ilaçlar çıkmaya başladı. Bazı komplo teorilerine göre Viagra erkekler içindir. Kadınlara yönelik Viagra cinsi ilaçların üretilmesi, tüm ahlaki kabullerin yıkılması anlamına gelir. Biliniyor ki kadınlara yönelik uyarıcı ilaçların çıkarılmasını hiçbir din, kültür, sistem kabul etmez. Bu yüzden kadına yönelik ilaçların çıkarılması engellendi. Evet iddialar spekülatif. Ama diğer bir tarafıyla da gerçek!

Kadın depresif erkek kriminal
Evlenme yaşına doğru kız çocuklarında depresyon, anksiyete bozukluklarında artış görülüyor. Bunda da iki neden var. İlki biyolojik değişimin başlaması. İkincisi de çocukluktan itibaren yaşanan farklı tacizler. Bir de menopoz döneminde artış gözleniyor. Panik atak tablosuna benzediği için bu hastalığa yönelik ilaçlar faydalı olabiliyor.

Kadınlarda depresyon 2-3 kat daha sık görülüyor. Anksiyete bozukluklarının bazılarında da yaygınlık 1.5-2.5 kat artıyor. Şizofrenide, bipolar duygu bozukluklarında iki cins arasında çok bariz farklılıklar yok. Kriminal vakalar erkeklerde daha yaygın.

alıntı