Cinselliğin, duygusallığın önüne geçmesinin cinsel bağımlığın kriterlerinden biri olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Aslıhan Tokgöz Tozlu, cinsel bağımlılık ile cinselliğe dayalı ilişkilerdeki bağımlılık arasındaki ayrımı anlattı. Sadece cinselliğin ön plana çıktığı bir çok ilişki vardır ancak bu ilişkilerdeki cinselliği 'Cinsel Bağımlılık' olarak tanımlayamayız.

Cinsel bağımlılık, bireyin cinsel ilişki isteği ve arayışı ile birlikte bu istek tatmin edilmediği takdirde kişinin davranışlarında bozuklukların ortaya çıkması durumudur. Birey, günlük işlevselliğinin bozulması ve diğer madde bağımlılıklarında olduğu gibi cinselliği yaşayamadığında psikolojik ve fiziksel yoksunluk belirtileri ortaya çıkar.

Cinsel isteğin duygusallığın önüne geçiyor olması 'Cinsel Bağımlılık' tanısında kullanılan kriterlerden biri olduğu halde tek başına 'Cinsel Bağımlılığı' tanımlamaz. Çünkü Cinsel bağımlılıkta her ne kadar cinsellik duygusallıktan uzak olsa da bununla birlikte görülen en önemli şey cinselliğin bireyin dünyasının merkezi haline gelmesi ve bütün düşüncelerin ve davranışların bu merkez etrafında toplanması gerekir. Ayrıca daha ilerlemiş durumlarda parafililer (sapkın davranışlar) göstermecilik, sürtünmecilik, gözetlemecilik gibi davranışlar sergilenir. Bu yüzden duygunun az olduğu yada hiç olmadığı ilişkilerden bahsederken cinsel bağımlılıktan bahsedemeyiz. Cinsel Bağımlılık bir tür psikolojik rahatsızlıktır.
__________________