Acı veren her şeyi yok sayıp sadece zevkin yüceltildiği cinsel hedonizmin ülkemizde hali vakti yerinde gençler arasında her geçen gün arttığına dikkat çeken CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE; toplumun huzurunu ve ahlakını bozduğu iddia edilen magazin haberlerinin ve programlarının cinsel hedonizmin yayılmasına çanak tuttuğunu söyledi. İşte yapılan basın açıklamasından çarpıcı başlıklar:CİNSEL HEDONİZM GENÇLERİMİZİ TEHDİT EDİYOR

Çalışmayan, üretmeyen sadece eğlenceye ve cinsel yaşama odaklanan bir model anlayışının dünyayı etkisi altına almaya başladığını ifade eden ve kendine her geçen gün daha çok taraftar bulan hedonist yaşam tarzının, özellikle ülkemizde ideali olmayan ve sorunlu gençleri tehdit ettiğini söyleyen CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE şöyle açıkladı;Yunanca hedone haz ve zevk demektir. Hedonizm kelime anlamıyla hazcılık, haz alma anlamına gelen, en üstün iyiliğin haz olduğunu ileri süren bir öğretidir. Cinsel hedonizm ise nefsin egemenliğidir. Yaşamın anlamını cinsel hazda bulan dünya görüşüdür. Cinsel hazza teslim olmuşluk kültü, bir değersizlik, giderek cinsel iştahı azgınlaştıran bir davranış bozukluğudur.MAGAZİN HABERLERİ ve PROGRAMLARI KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Hedonistlerin her şeyde haz almayı ön planda tutan ve sadece eğlenceye dayalı bir hayat tarzını benimsediklerinin altını çizen CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE şöyle dedi ;Hedonistler cinsel yaşamlarında anlık zevkleri uzun vadeli mutluluklara tercih ederler. İnsanın varoluş amacını arzuların tatmininde arayanlar, arzuların en zirvesi olan cinsellikte de sınırsız özgürlüğü seçtiler.Peki gerçekte cinsel özgürlüğün sınırsızca yaşanması mümkün mü? Hayır.Çünkü sınırsız cinsellik, cinsel doyum eşiğini yükseltir ve zamanla öpüşerek bile orgazm olan hedonistler, kokain almadan orgazma ulaşılamaz hale gelirler. Cinsel beklenti düzeyi yükselen bu insanlarda aile bağları zayıflar. Aile sadakatine uymayan eylemler başlar. Aldatmalar artar. Aile parçalanmaya başlar.Bundan Türk aile yapısı çok kötü etkilenir ve telafisi mümkün olmayan bir yola girilir. Burada medyaya büyük görevler düşmektedir. Ama medya bazen halkı gelişen olaylar hakkında bilgilendirmek, yenilikleri haber vermek, aydınlatmak, film, müzik gibi sanatsal ihtiyaçlarına cevap vermek ve eğlendirmek gibi amaçlarının dışına çıkılabiliyor ve faydadan çok zarar vermeye başlayabiliyor.Buna örnek ağırlıklı olarak magazin haberlerine ve programlarına yer verilmesidir. Oysa toplumsal yarar açısından baktığımızda magazin haberlerinin ve programlarının zaman kaybından başka getirisi yoktur. Buna -halk özgürdür ve istediğini seyreder- mantığıyla bakmak doğru değildir. CİNSEL Tıp Derneği olarak her gün bu programların Türk aile yapısına uygun olmayan mesajlar verdiğine dair şikayet almaktayız. Medya özgürdür, özgür olmalıdır ama topluma yanlış örnek teşkil ettiğinde, biz izleyicilerin ve sivil toplum kuruluşlarının da eleştirme ve şikayet etme hakkı vardır.
PORNOGRAFİ ve UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİM ARTYOR

Hedonistlerde aykırı cinsel eylemlere, pornografiye ve uyuşturucu kullanımına yönelim fazla olduğuna dikkat çeken CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE bu konuda da şöyle konuşuyor ;Cinsel hazzın doğasında devam etme beklentisi vardır. Hazzın devam etmemesi kişinin kendisini kötü hissetmesine neden olur. Hazzın tatmin edilmemesi intihara kadar giden süreci başlatabilir. Günümüzde, insanı cinsel haz peşinde koşmayı idealize eden tüketim toplumu yüzünden hem hedonizmin hem de sonrasında intiharın görülme oranı çok artmıştır.
AHLAKİ KURALLAR ve TOPLUMSAL SINIRLAR İHLAL EDİLİYOR

Cinsel hedonistlerin sevilmek, cinsel anlamda beğenilmek arzusuyla yaşadıklarını ifade eden CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE şunları söyledi ;Cinsel hedonistler ahlaki kuralları, yasakları ve toplumsal sınırları sevmezler, aksine nefret ederler. Bu yüzden ahlak ve değer kelimeleri en rahatsız oldukları kelimelerdir. Bu Türk aile yapısına büyük bir darbedir. Eşini aldatan, aldattığı kişiyi de bir başkasıyla aldatan, onu da de bir başka erkekle aldatıp gündeme gelen cinsel hedonistlerin Türk gençlerine nasıl örnek olduğunu kamuoyunun taktirine bırakıyoruz.
CİNSEL HEDONİSTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Cinsel hedonistlerin kendilerini özel ve önemli gördüklerini söyleyen CİNSEL Tıp Derneği Başkanı Dr.A.Cem KEÇE;Ölüm gerçeği cinsel hedonistleri çok rahatsız eder. Düşünmemek için en büyük silahları alkol ve keyif verici maddelerdir.Son derece ben merkezci olurlar. Şahsi menfaatlerini çok iyi kollarlar. -En kutsal değer senin çıkarındır- diyerek, kendi değerleri için her türlü değeri feda edebilirler. Narsistirler. Sadece kendilerini severler. Alçak gönüllülüğü ahmaklık olarak kabul ederler. Övgü ile beslenirler. Eleştiriye çok duyarlıdırlar. Eleştirilmekten hoşlanmazlar. Çalışmayı sevmezler. Onlara göre kazanmak için ter dökmek ahmaklıktır. İş ve çalışma, zamandan ve cinsel hazdan alıp götüren şeylerdir. Bunun için tembellik ve zor şeylerden kaçma, hedonistlerin diğer özelliklerindendir.Aileyi, erkeği ve kadını cinsellik olarak görürler. Onlar için kadın veya erkek yasak zevklerin aracıdır. Aile için sorumluluklar, çocuk sahibi olmak rahatlarını kaçırır. Evlenmekten kaçınırlar. Evlenseler bile boşanma sık görülür. -Her arzunu tatmin et, her zevki tat- ilkesini benimserler. Tabi cinsel hazzı engelleyen şeyler onların düşmanıdır. Ayrıca yüksek cinsellik beklentisine ulaşılamayınca ümitsizlik, karamsarlık, öfke ve saldırganlık duygularına yönelim sonucunda depresyon kaçınılmaz olur.