Kadınların cinselliğe bakışını yansıtan bir araştırma, özellikle Suudi kadınlarla ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koyarken, bu kadınların yüzde 97'sinin eşlerinin tatminini ''vazgeçilmez'', yüzde 93'ünün ise kendi tatminlerini aynı derecede önemli gördüğü belirlendi.
Bir ilaç firması tarafından 14 ülkede 14 bin kadın üzerinde gerçekleştirilen ''Cinsellik ve Modern Kadın Araştırması''na göre, Suudi Arabistan'da ve diğer Arap toplumlarının çoğunda cinselliğin evlilikte önemli bir rol oynadığı, ''tadına varılacak bir armağan'' olarak görüldüğü bildirildi.

Söz konusu toplumlarda bu zevki paylaşmanın eşler için bir görev olduğuna işaret edilen araştırmaya ilişkin yapılan değerlendirmede, Müslüman dünyada genel olarak cinselliğin, evli çiftler için yaşanacak bir olay olduğu kaydedildi.

Kur'an-ı Kerim'in bu konularda inananlara yol gösterirken, modern bir yaklaşım sergilediğine dikkat çekilerek, buna göre ''Kadınlara saygı gösterilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması'' gereğine işaret edildiği bildirildi.

Hazreti Muhammet'in ''Ola ki hiçbiriniz karınızın üzerine bir hayvan (deve) gibi çullanmayınız. Eylemden önce bir haberci yollamanız (kucaklaşmalar, sarılmalar) daha uygundur'' hadisine yer verilen değerlendirmede, Kur'an-ı Kerim'deki, ''Kadınların adil bir şekilde yükümlülükleri olduğu gibi hakları da vardır'' öğretisi, Muhammed Asad'ın ise ''Hakkaniyete göre kadının (kocasına göre) hakları, kocanın karısına göre haklarına eşittir'' görüşünün de ''ilginç'' olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, ''O zaman Suudi kadınların, cinselliğin kendileri için önemini vurgulamaları şaşırtıcı değildir'' ifadesine yer verildi.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 29'u cinselliğin kendilerine zevk verdiğini düşünüyor.

Türk kadınlarının yüzde 36'sı cinselliğin ilişkiye katkıda bulunduğunu, Suudi ve Güney Amerikalı kadınların yüzde 54-55'i cinselliğin, ilişkiyi inşa edici bileşeni olduğunu söyledi.