Kadınlarda cinsel işlev bozuklukları dört gruba ayrılır: Arzu, uyarılma, orgazm ve cinsel ağrı...

Amerikan Ürolojik Hastalıklar Vakfı (American Foundation of Urologic Disease: AFUD) Görüş Birliği Paneli, kadınlarda cinsel işlev bozukluklarını dört grupta sınıflandırmaktadır: Arzu, uyarılma, orgazm ve cinsel ağrı. Hipoaktif cinsel arzulama bozukluğu, kişisel sıkıntılarla sonuçlanan, kronik ya da yineleyici bir şekilde, cinsel fantezi düşüncelerinin ve cinsel aktiviteyi kabul etme eğiliminin yetersizliği ya da yokluğudur. Cinsel ağrı bozuklukları arasında vajinismus ve disparoni ile birlikte, cinsel birleşme dışındaki seksüel uyarılmalarda hissedilen genital ağrı da yer almaktadır.

Orgazm bozukluğu, kişisel sıkıntılarla sonuçlanan, inatçı ya da yineleyici bir şekilde, yeterli cinsel uyarı ve uyarılmadan sonra, orgazm olma konusunda güçlük çekme, gecikme ya da hiç orgazm olmamadır. Bu durum birincil olabilir (hiç orgazm yaşamamış olma); ikincil olabilir (bir zamanlar orgazm olabiliyorken, artık orgazm olamama) ya da koşullara bağlı olabilir (bazı durumlarda orgazm olabilirken başka koşullarda olamama). Orgazm bozukluğu birincil ya da ikincil orgazm bozukluğu olarak alt sınıflara ayrılır. Birincil orgazm bozukluğu, hiç orgazm olmamış olmak şeklinde tanımlanmaktadır. İkincil orgazm bozukluğu ise, daha önce orgazm olabilirken, artık olamamak şeklinde tanımlanmaktadır. Birincil orgazm bozukluğu genellikle travma ya da taciz öyküsüyle ilişkilidir. İkincil orgazm bozukluğu da pelvik cerrahi girişim, ilaçlar ya da hormon yetersizliği ile ilişkilidir.

Orgazm bozukluğu genellikle başka bir cinsel işlev bozukluğunun sonucu olduğundan, birincil işlev bozukluğunun tedavisi çoğu zaman orgazm olabilme yeteneğinin yeniden kazanılmasına yol açacaktır. Orgazm olma güçlüğü yaşayan kadınlarda yapılan bir tarama çalışmasında, kadınların yüzde 70'i cinsel birleşmeyle orgazm olamadıklarını bildirirken, yalnızca yüzde 4'ü masturbasyonla orgazm olamadığını belirtmiştir. Uyanma bozukluğunun tedavilerinin çoğu, incelendiği zaman orgazm bozukluğunu da olumlu yönde etkilemektedir. EROS aygıtı FDA tarafından hem uyanma hem de orgazm bozukluğu tedavisi için onaylanmıştır. Berman ve arkadaşları, kadınlarda uyanma bozukluğu tedavisinde sildenafili incelemiş ve bu ilacın orgazm bozukluğunda da olumlu yönde değişiklik sağlandığını bulmuştur.