Çağlara dayanan tarihi ile, Homeros'un doğum yerlerinden biri olduğu rivayet edilen ve Ege Deniz'inin kuzeyini süsleyen küçük bir cevher olan Chios (Sakız Adası) ziyaretçilerini büyüleyen gizli bir silaha sahiptir: dünyaca ünlü Gum Mastic (Doğal Damla sakızı). Chios (Sakız Adası) ismi sadece tesadüf esri değildir. Chios Fenike kökenli bir sözcüktür. 'Mastic' (doğal damla sakızı) anlamına gelmektedir. Mastic-masticha sözcüğünün Yunanca' da" masticate (çiğnemek)-maso" fiilinden yada "mastix" sözcüğünden geldiği görülmektedir.(Mastix sözcüğü kamçılamak, çırpmak, bağlamak anlamına gelmekteydi; çünkü doğal damla sakızının elde edildiği damla sakızı ağacıda kesilmek yerine kamçılanır ve bağlanırdı.).

Damla SakızıDoğal damla sakızını taşıyan bu ağaç(yöresel dilde schinos) tutunduğu ve beslendiği toprak kadar eskidir. Bu ağaç Sakız Adası'nın topraklarına yüzyıllardır gölgesini düşürmektedir. Onun çevresinde aileler ve toplumlar belirli kültürleri ve gelenekleriyle gelişmiş, zaman geçmesine rağmen silinmez işaretler olarak kalmışlardır. Antik çağlardan günümüze Sakız Adası'nı ziyaret eden sayısız doğa bilimci ve gezgin doğal damla sakızı ağacına ve doğal damla sakızının kendisine özel bir ilgi göstermişlerdir. Hemen hepsi neden damla sakızının Dünya'da yalnızca Sakız Adası'nın bu küçük kesiminde (Mastichochoria adıyla anılan damla sakızı üretilen köylerinde) üretildiğine bir açıklama getirmeye çalışmışlardır.