Dün gece bir başka zamanda - bir başka yerde - bir başka bedende uyandım!
Tatlı mavi bir gökyüzünün altında, küçücük bir çimenliğin ortasında yatıyordum. Çıplak bedenim ürperiyordu. Ne hoş bir özgürlük! Ayağa sıçradım, koşuyordum, hiç yorgunluk duymadan koşuyor, koşuyordum. Yine iki bacağım olduğunu fark edince gözlerim sevinç yaşlarıyla doldu. Dört yıl önce Vietnam' da yitirdiğim bacağım geri gelmişti. Bedenim sağlamdı, kusursuzdu, yara izlerim yok olmuştu! Düş mü görüyordum?
Bir patika boyunca koşuyordum, birden önümde ışıltı saçan gerçek bir kadın belirdi. "Seni uzun süredir bekliyordum Jon Lake" dedi, "Adım Lea." Dile getiremediğim düşüncelerimi yanıtlayarak "İki Jon Lake var" diye açıkladı, "biri 1976'da uyuyor, diğeri burada M.S. 2150 yılı diyebileceğin bir zamanda bu kadar hoşlandığın bir bedenle -senin o eşsiz elektronik varlığını, yani gerçek 'sen'i barındıran astral ya da ruhsal bedeninle yanımda duruyor."
"Burada kalabilir miyim" diye sordum heyecanla, "yoksa o topal bedenime geri mi dönmek zorundayım?"

"Üst düzey Makro farkindalığa erişecek ölçüde özgürleşene kadar" diye yanıtladı, "yani, şu anda var olan, geçmişte var olmuş ve bundan böyle var olacak her şeyin makrokozmik 'bir'liğini fark edene kadar hep 1976'da uyanmak zorundasın..."

Thea Alexander’ın M.S 2150 Kitabından alınmıştır.


Bu kitabı okuduğumda Lost ‘la olan benzirliği dikkatimi çekmişti. Bizim adamızda John Locke var burada Jon Lake .Kitapta mikro( henüz her şeyin bir bütün olduğunu ve bir parça olarak her şekilde bütüne hizmet sağladığından habersiz algısı körelmiş “ben” le yaşayan insan “ adamın Makro adamla karşılaşması sorularına cevaplar bulması gelişmesiyle devam ediyor.

Lost’u izleyenler hatırlayacaklar fısılıtılar şöyle diyordu “ Ne ekersen onu biçersin”
Makro felsefecilere göre insanın olumsuz düşünceleri olumsuz deneyimleri beraberinde getirir. Neyi görmek isterseniz “o” vardır.
Mikro 'ben' bireyin bedeni, kişiliği ve bireyin tüm bunlardan ibaret olduğuna inanan sınırlı zihindir.

Son bölümde sevgili doktorumuz Jack buna iyi bir örnektir. Mucizelere inanmayan Jack John Locke tarafından uyarılır.

“Makro Ben ya da evrensel zihin her şeyin 'bir' olduğunu bilir; bu yüzden tüm boyutların pozitif ve negatif kutbiyetinin mükemmel bir dengesini içerdiğinin farkındadır. Bireysel ruhlar, Makro anlayışa erişmemiş oldukları için geçici bir dengesizlik içinde olmamakla birlikte, Makro açıdan bakıldığında bu kişisel dengesizlikler mükemmel biçimde dengelenmiş makrokozmosun doğal yaşam ritmleri olarak görünür.”John:
Yalan söylemek zorunda kalacaksın.
Gitmen gerekiyorsa, her konuda yalan söylemek zorundasın.
Adaya geldiğimizden beri olan her şey hakkında.
Adayı korumanın tek yolu bu.

Jack:
Alt tarafı bir ada, John.
Kimsenin korumasına gerek yok.

John:
Sıradan bir ada değil.
Burası mucizelerin gerçekleştiği bir yer.
Ve eğer inanmıyorsan..Jack, inanamıyorsan...Yapacağım şeyi görene kadar bekle

Jack:
Mucize diye bir şey yoktur


John şöyle diyordu:
Kendine söylediğinin yarısı kadar yalan söylersen sana inanırlar.

“Mikro sınırlar içinde olanlar, bir insanın fiziksel görünümünün ötesinde var olanları doğru biçimde idrak etmezler. Bilinçaltı, ruh ya da birlik-kardeşlik gibi kavramlar mikro adam için sadece soyut düşüncelerdir. Bir başka anlatımla, böyle biri kendini kimseye uzun süre bağlı hissedemez, kardeşçe duygular besleyemez, sevecen olamaz. Gerçekte kendisiyle yabancılaşmıştır, kendini kendinden (bilinçaltından) ayrı hisseder; bu yüzden kendini başkalarına karşı da yabancı, başkalarından da ayrı hissetmek zorundadır.”

Adada oluşan birlik makrolaşmaya yakın olduğu için kişiler iyileşmeye hastalıkları yenmeye hatta ölümsüz olmaya başladılar. Çünkü makro bilinçte artık onu tehdit edebilecek ya da korkutabilecek hiçbir şeyin olmadığını görür, çünkü her şey 'bir'dir.

Makroculara göre Geçmişini unutan, o geçmişi tekrarlamaya mahkumdur. İnsan geçmişiyle ilgili farkındalığını artırdığı oranda onu tekrarlamaktan kurtulur.

Adadaki herkesin kendi geçmişindeki çıkmazlarıyla karşılaşması ve bazısının bunları aşamaması örnek olarak Mr. Eko ‘yu verebiliriz, onu ölüme kadar götürdü. “Neyi ekerseniz onu biçersiniz…”

Peki ne oluyor da kendimizi büyük bir bütünden soyutlayıp tek kişilik cehennemlerimizde kavrulmayı seçiyoruz.

“Bunu yapabilmek için ruh, bilincini ya da farkındalığını, kim olduğunu, nereden geldiğini veya nereye gittiğini unutacak kadar azaltmayı seçti -böylesini yeğledi. İşte bundan sonra kendisini zihinsel olarak hücrelere böldü ve bu hücrelerin her biri kendini diğerlerinden ayrı bir bütün olarak gördü.
Kendi kendine yarattığı bu unutkanlık ve bölünme içinde, ruh gururu ve kendini diğerlerinden üstün görme duygusunu deneyimledi; çünkü her şeyle 'bir' olduğunu unutmuştu. Kendi eş ruhlarını (düzenli olarak birlikte enkarne olan ruhlar) ve ikiz ruhlarını (aynı ana ruhun hücreleri olan ve bu yüzden titreşimleri de aynı olan ruhlar) bile unutmuştu.
Bu unutkanlık hali içinde ruh diğerlerini düşmanları olarak algıladı, çünkü kendini onlardan ayrı görüyordu. Parmaklarının -onları kendisinin yönettiğini unuttuğu için boğazını sıkacağından korkan paranoyak gibi, ruhlar da her şeye güçlerinin yettiğini, Makro bakış açısından tüm kararları kendilerinin vermiş, tüm sonuçları kendilerinin seçmiş olduklarını unuttular.
Kendi büyük güçlerini unutmuş oldukları için kendi yarattıkları dengesi bozuk, mükemmel olmayan bir mikro dünyada yaşamaya mahkum oldular, burada hiçkimse geçmişini hatırlamıyordu, bu yüzden kimse geleceği de göremiyordu.”

Richard ve adamlarının Gelişmiş bir Makro toplumunu yansıttıklarını düşünmekteyim. Yüzyıllardır mikro insandan uzak kendi gelişmişlikleriyle saklanmayı dünyadaki denge unsurunu bir şekilde saklandıkları yerden sağladıklarını düşünürsek Dharma’nın bunu keşfetmesi (ki bu kısım muallaktır nasıl ve ne şekilde olduğunu söylemek mümkün değil) kendi çıkarlarına hizmet için deneysel alanda kullanımı sonucu Richard gibi gelişkin makrocular bundan zarar göreceğini anlar ve Ben’i seçilmiş kişi yaparlar. Ben’in Dharma’nın buyuk bir çoğunluğunu kendi babasıda dahil katletmesiyle Ada yeni yaşamına başlar ama tıpkı Lost’un finalinde izlediğimiz gibi Ada daha öncede yer değiştirmiş olmalıdır ve dünyaya dönen kişi Charles Widmore ‘dur. Şimdi en büyük tehdit odur.


Kitapla çok ilginç benzerlikler taşıyan Lost 5.sezonda bizi daha ne kadar şaşırtacak hep birlikte göreceğiz.

(ALINTIDIR)