Amerikan Cinneti

04 amerikancinneti - Amerikan Cinneti

Yazar: Zeynep Atikkan
Sayfa: 494


Beş yıl süresince ABD’nin ve ona bağlı olarak dünyanın geçirdiği değişimi ve geldiği noktayı çok yönlü olarak tartışan Amerikan Cinneti, ABD narsisizminin 11 Eylül sonrasında medyanın da yardımıyla nasıl bir toplumsal cinnete dönüştüğünü, son derece kıvrak bir üslupla gözler önüne seriyor.

Kitap; her şeyin birbirine karıştığı, hızla değiştiği bir süreci (Soğuk Savaş – Küreselleşme süreci) toparlıyor, hafıza tazeliyor da denebilir. Metnin bütünü siyasi tarihi iyi takip ediyor; yerinde tespitlerle olaylar arasında sağlam bağlantılar kuruyor. Çelişkileri iyi yakalıyor. Dünya siyasetinde 17 yılda olup bitenlerin başarılı bir sentezi. Sade bir dil ve objektif bir anlatımla kaleme alınmış. Ayrıca Amerikan halkının iç dünyasını, bilinçaltını ve algılama kapasitesini de ironik, yer yer de trajik biçimde ortaya koyma konusunda başarılı.