Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu / Marksist Üretim Tarzı Kavramı

04 asya uretimtarzi - Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu / Marksist Üretim Tarzı Kavramı

Yazar: Sencer Divitçioğlu
Sayfa: 219


1967 yılında yayımlanan Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az-Gelişmiş Ülkeler (A.T.Ü.T) kitabının ardından 1967’de Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı Toplumu adıyla yayımlanan ve 1970’li yıllar boyunca çokboyutlu tartışmalara neden olan eser; 1981 yılında üçüncü baskısını yapmıştı. 80’li yıllara dek adından sıkça söz ettiren eser Osmanlı Toplumuyla ilgili referans kaynağı olarak görülmeyi sürdürdüğü için yeniden gözden geçirilmiş ama özüne dokunulmamış haliyle yeni kuşaklara bir kez daha ulaştırılıyor.

Divitçioğlu’nun Marksist Üretim Tarzı Kavramı adlı çalışmasıyla birarada yayımladığımız elinizdeki kitapta yazar; Marx’ın ortaya attığı tezle ilintisi tartışmalı ‘Şark Despotizmi’, ‘hidrolik toplumlar’ benzeri siyasal boyutlu kavramsallaştırmalardan uzak duruyor.

A.T.Ü.T kavramıyla, azgelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını açıklarken doğrudan Osmanlı/Türk toplumuna atıfta bulunmayan Divitçioğlu’nun, ‘kerim devlet’, ‘kapıkulu sınıfı’ gibi kavram-laştırmalarla modelini, bu toplumları da açıklayacak bir anahtar olarak gördüğünü söyleyebiliriz.

M. Şükrü Hanioğlu’nun sunuşuyla...