b0hzapxm1c - KemaLizm


Atilla Yayla
Liberte Yayınları
siyaset
89 sayfa
Atilla Yayla, ‘Kemalizm’ isimli bu eserinde, Kemalizmi liberal bir bakışla değerlendiriyor. Yayla daha çok, 18 Kasım 2006’da İzmir’de AKP İzmir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen bir panelde ifade ettiği, “ortak medeniyet paradigması açısından değerlendirildiğinde Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül etmektedir,” cümlesi ve bundan sonra kendisi hakkında başlatılan linç kampanyasıyla bilinir. Yayla’nın on yıllık zaman diliminde yayınlanmış yazılarından oluşan bu kitabı ise, Kemalizme dair yorumlarını bütünlüklü bir şekilde okuyucuya sunuyor. Mevcut tarihi bilgileri kullanarak Kemalizme dair teorik bir çerçeve oluşturmaya çalışan Yayla, Cumhuriyet dönemini liberal açıdan okumaya girişiyor.