176531isgalgunlerindeisbirlikcilerhusnuyadishortladik - "Hüsnüyadis Hortladı"İşgal Günlerinde İşbirlikçiler-A. Nedim ÇAKMAK-(Konusu özeti)"


Sol`dan dönme/travestiler, Cumhuriyet`den dönme/travestiler, BİLİM`DEN dönme/travesti profesörler, dönme/devşirme patronları ve Pamuk Oğlan(!)ları...
Lobileriyle birlikte, bilimden dönme/travesti profesörler, tarihimize saldırıyorlar, "soykırım" diyorlar(!) "AJANLIK HAKLARI" istiyorlar. Bir milleti yok etmek istiyorsanız-Ulusal değerlerine saldırın... Bir devleti yok etmek istiyorsanız-Kurucu önderini yok edin...Emirlerini Haçlı orduları merkezlerinden alıyorlar, "Kemalizm bitmiştir" diyerek, ATATÜRK`e saldırıyorlar. Dikkat! Venizelos`a değil, Deli Petro`ya değil, George Washington`a değil, dünyada hiçbir öndere değil, yalnız ATATÜRK`e saldırıyorlar Dönme-döneklik sendromları patlamış, psiko-sosyal krizlerini millete yansıtıyorlar