KEMAL BATAK
İZ YAYINCILIK
407 Sayfa /

Çağdaş din felsefesinin önemli isimlerinden Amerikalı analitik felsefeci Plantinga, 1960’larda teizmin akademik saygınlığını geri kazanmasına katkı yapanların başında gelir. Ona göre, Tanrı inancı rasyonel olmanın yanı sıra; daha güçlü olan güvence niteliğine de sahiptir. Bu nedenle bilgi olarak görülebilir. Eser, Tanrı inancına, önermesel bir delile ihtiyaç duymaması anlamında “temel” ve gerekçelendirilmiş bir inanç gözüyle bakan düşünürün görüşlerini, yoğun bir epistemolojik bağlamda tartışıyor.