KİTABIN ADI: Neden Laiklik
KİTABIN YAZARI E.Tümg.Hüseyin CEVİZOĞLU
YAYIN EVİ VE ADRESİ Çığır Stratejik Araştırma Vakfı Turan Güneş Bulvarı No: 52/706450 Yıldız / Çankaya - ANKARATEL: (0312)4424471-4421176FAX: (0312) 44257 53
BASIM TARİHİ
KİTABIN YAYIM MAKSADI İnsanımızı laiklik konusunda aydınlatmak


Yazar inceleme türünde yazdığı eserinde geçmişten günümüze laikliğin hangi ihtiyaçtan doğduğunu, nasıl geliştiğini, hangi toplumlarda nasıl uygulandığını, ne gibi etkileri olduğunu anlatarak başlıyor.

Önsözde belirtildiği gibi günümüz aydınları laikliği din ile birlikte incelemeyi laikliğin özüne aykırı buldukları için halk kitlesi ile yeterince diyalog kuramamışlar dolayısıyla laikliği anlatamamışlardır. Bu da laiklik karşıtı faaliyet yürüten kişi veya kuruluşların işine gelmiş ve dinine bağlı olan milletimizi kullanarak faaliyetlerini daha rahat yürütmelerini ve dini duygularını istismar ederek bir yerlere gelme çabalarını desteklemelerine sebep olmuştur.

Buradan yola çıkarak laikliği insanımıza anlatmayı hedef alan yazarımız Kur’an’dan ve hadislerden de faydalanarak laikliği anlatmıştır. Aksi takdirde bir çok yerde yinelediği gibi Türkiye Cumhuriyeti sonuçları tahmin edilemeyecek bir kaosun içine girebileceği gibi hem devletin hem milletin zarar görebileceği bir felakete sürüklenebilir.

İnsanların dini duygularını istismar eden bu şahıslara karşı verilebilecek en güzel cevap yine Kur’an ve hadisler ışığında laikliğin din düşmanlığı olmadığını, bu konunun çarpıtıldığını, çeşitli yollarla insanımızın güvenini kazanan şahısların bu konuyu işlerine geldiği gibi kullanarak nasıl kazanç sağladıklarını göstermek olacaktır.

Yazarımız çeşitli beyanatlara dayanarak art niyetli insanların çok hassas bir konuma getirilen laikliği ellerinde bir koz olarak bulundurup ilkelerin karşısına Kur’an’ı, Atatürk’ün karşısına da Hz.Peygamberi dikmeye çalışmışlar ve halkımızın kafasında sürekli soru işaretleri bırakmayı hedeflemişlerdir. Diğer taraftan Atatürk’ü din düşmanı gibi göstermeye çalışanlara karşı nutuktan ve diğer demeçlerden faydalanarak bunun yanlış olduğunu açık şekilde belgelemektedir.

Laikliğin Cumhuriyet tarihi ile birlikte başladığı fikrinin yaygın olduğu halkımız arasında böyle bilindiğini oysa Türk-İslam Tarihi araştırıldığında Selçuklular, Dandanakan Muharebesinden (1040) sonra 1055 yılında İran ve Irak toprakları ele geçtiğinde laiklik uygulaması yapılmaktaydı, çünkü bu gerekliydi. Bir ülke toprakları ne kadar büyük olursa, üzerinde yaşayan insanların dini, dili, ırkı, vs. farklı olacaktır. Din ve vicdan özgürlüğünün her insanın doğal hakkı olduğu düşünülürse ve bu hassas konuda insanların üzerine gidildiğinde isyanla başlayan çeşitli sorunlar olacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca laiklik ile islamiyetin birbiriyle çatışan kavramlar olmadığı aksine islamiyetin laik bir din olduğu tartışılmaz bir konudur. Laikliğin temel iki kavramı olan vicdan özgürlüğü ile din ve devlet işlerini birbirinden ayırıp dünya işlerini devletin, din işlerini ise din sorumlularına bırakmak amaçlanmıştır. Bu suretle ülkemizde sıkça görülen dini siyasete alet etme olayını ortadan kaldırmak mümkün olabilmektedir.