İlk dönem romancılarımzın gözde tiplerinden 'şık ' tipi: Meftun Bey... Yarım yamalak Parıs öğrenimiyle sindirilmemiş Avrupa kültürünü, kendi bencilliklerine, dolandırıcılığına maske yaparak aile bireylerinin yozlaşmasına, ailenin yıkılmasına yol açan bir 'yüzsüz'... Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi'nin toplumsal yozlaşmaya vurduğu 'neşter' lerin en sürükleyicilerinden biridir.

Yayınevimiz, Hüseyin Rahmi'nin tüm yapıtlarını özenli bir basımla yeniden yayımlamakla, bu değerli yazarımıza ve yeni kuşaklara karşı görevini yapmanın onurunu duymaktadır.
Yazarın tüm yapıtlarının bu yeni basımında, Atlas Yayınevi'nin her biri değerli birer yazar ve araştırmacı olan edebiyatçılar tarafından yalınlaştırılmış basımları temel alınmış, ancak çok eskimiş bazı sözcükler değiştirilmiştir. Ayrıca önceki basımlarda yer almayan ve bu nedenle metnin anlaşılmasını güçleştiren, eski kültürümüzle , toplumsal yaşamla, inançlarla vBulletin. ilgili sözcükler ve terimler dipnotlarıyla açıklanmış; her kitabın başına Hüseyin Rahmi'nin edebiyatçı kişiliğini irdeleyen bir inceleme eklenmiştir.