Jack London | Roman / Amerikan Edebiyatı
Cinayet Şirketi, eylem ve serüvenin ağır bastığı felsefi bir romandır. Gerçeküstünde erimeyen, ama tam anlamıyla gerçek olarak kalmayan, inanılmaz ile yüce arasında parçalanan gerçeğin irdelendiği bir roman.


Jack London bu kitabında; filozofluğa özenen aydın bilgiçliğini ince bir ironiyle taşlıyor, şefe tapınma yutturmacasına sırt çeviriyor, adalete üstün tutulan düzeni yerin dibine batırıyor, hayatı baskı altında tutan bir araç saydığı ahlakı yadsıyor. Ve böylece Nietzsche’nin felsefesini, insanüstünü ve bireyciliğini en sert en inandırıcı bir biçimde gözler önüne seriyor.
Mutlaka okunması gereken ve şaşırtıcı bir güncellik taşıyan önemli bir romandır.