105846 2 - Tarihimizde Garip Vakalar (Reşad Ekrem Koçu)


Reşad Ekrem Koçu‘nun 1952 yılında yazdığı ve Doğan Kitap tarafından yeniden basılan Tarihimizde Garip Vakalar adlı kitapta yazar meddah üslubuyla Osmanlı devrindeki garip olayları, gelenekleri, görenekleri, yasakları anlatıyor.
Eser Koçu’nun, İstanbul’un gündelik hayatına büyüteçle baktığı çok sayıda yazısını topladığı kitaplarından birisi… Yazar, dalkavukluktan yeniçerilerin adının karıştığı olaylara, İstanbul meyhanelerinden Çingene düğününe, eski İstanbul’da kadının toplumsal konumundan, yalıya çıkma nizamı veya ata binme yasağı türünden resmi ve sivil yaşama dair çok sayıda ayrıntının öyküsünü akıcı ve keyifli bir anlatı ile okuruna aktarmış.
Kitabın arkasında yeralan sözlük sayesinde eski dilimizin o lezzetli kelamlarının anlamlarına rahatlıkla vakıf oluyorsunuz. 130 sayfalık tarihi keyfinde ve hikayelerle yaşatan kitabın anlattıkları 600 yıllık imparatorluğun bilhassa ikinci yarısında cereyan eden garip vakalarıyla ciddi şaşkınlıklar yaşatıyor insana…
Popüler tarihe ve tarihten yaşamlara merakı olanlara tavsiye edeceğim eserde garip vakalardan ilgimi ve beğenimi en fazla çeken başlıklar;
 • Dalkavuklar
 • Kaşıkçı Elması
 • Ata Binme Yasağı
 • Veba Salgını
 • Yeniçeri Rezalet ve Zorbalıkları
 • Cellatlar ve İdam Cezaları
 • Eski Zaman Kahvehaneleri
 • Esrar ve Afyon Tiryakileri
 • Tütün Yasağı
 • Eski Meyhaneler
 • Mezarında Başı Kesilen Şehzade
 • Küçük Notlar
ARKA KAPAKTAN…
“Eğrikapı çöplüğünde bulunan taş işlenince meydana 48 kıratlık nadide bir elmas çıkar… Kaşıkçı Elması’nın Eğrikapı çöplüğüne nasıl düştüğü tarihin bir sırrı olarak kalmıştır.”
“Tanzimat’tan evvelki devirde, İstanbul’da padişahtan başka ancak üç kişi, eğer ata tercih ederlerse arabaya binmek hakkına sahiptiler. Bu üç kişi de ilmiye sınıfının en yüksek simaları olan şeyhülislam, Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri efendilerdi.”
“Tanzimat’a kadar memleketimizde tatbik edilmiş eski yasaklardan garip, garip olduğu kadar da hazin ve tuhaflarından biri de, çarşı hamamlarına giden gayrimüslimlerin nalın giymekten men edilmiş olmalıdır.”
“Eskiden rakıya aslan sütü derlerdi; herkes içki içemez, rakıyı yüreği sağlam insanlar içmelidir, derlerdi. Onun için eski büyük gedikli meyhanelerdeki rakı güğümlerinin üzerine pirinçten bir yürek şekli konulurdu.”
“Sümbül çiçeğinin mor renklisinin katmerlisi, ilk defa olarak XVII. asırda büyük Türk alimi Katip Çelebi tarafından elde edilmiştir.”