nork - Onur Bayrakçeken - Normallik Anormalliktir

Birçok kişiye göre anormallik kötüdür, öcüdür, boktur, kakadır, görüldüğü yerde kaçılması farzdır... Halbuki aksine, kaçmamız gereken şey bugün normallik diye tanımlanan; tüm insanların tek tip olması, bireylerin sıradan ve sıkıcı bir yaşama sahip olması durumudur. Bu durumda, normal ve hayatın gereği olan şey 'anormallik' olmaktadır. Yani esasında normal olan günümüz dünyasında anormal biri olarak yaşamaktır. Asıl normallik, anormalliktir! Peki öyleyse neden biz anormalliğe normallik, normalliğe anormallik diyoruz? Çünkü insanların çoğu, bugün farklı olmaktan korkuyor."