Kitap Severler / E-book (ebook) / E-kitap (ekitap)

Bütün büyük buluşlar basittir. Bunun tarihteki en büyük kanıtı kitaplar elbette. Bilgiyi saklamak ve gelecek kuşaklara aktarmada yararlanılan en etkin buluştu kitap. Kil tabletlerin, parşömen el yazmalarının ya da papirüsten yapılan ruloların yerini, bugün bildiğimiz anlamıyla kitap almış­tı. Önceleri elde yazılan ve çoğal­tılan, sonralarıysa matbaalarda basılarak yaygınlaşan kitaplar yüzyıllar boyunca varlıklarını ve işlevlerini başarıyla sürdüren kusursuz nesneler oldular.
Bugün kitap­lıklarımızı süsleyen kitaplarımız, kâğıt ve baskı teknolojilerinin gelişmesiyle aslında bugün yay­gın olarak kullanılan "inovasyon" yani yenilik süreçlerini de birçok kereler yaşadı. Cildi ve mürekkebinin yanısıra, kitap içinde kullanılan resim, fotoğraf gibi malzemeler de bu bütünü destekler biçimde zamanla değiş­ti, gelişti. Günümüzde halen en yaygın bilgi saklama aracı kitap­tır diyebiliriz. Ne var ki gelecekte kitapların hâkimiyetlerini kay­betme olasılığı yüksek...
Bilgisayarlarlar kısa sürede insa­nın alışkanlıklarını değiştirerek, farklı bir çağın doğmasına neden oldu: İletişim çağı. Bu çağda bir­çok alanda olduğu gibi bilişim ve iletişim alanlarında da birçok yenilik yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Kitapların ve der­gilerin yerini yavaş yavaş elektro­nik kopyaları almaya başlıyor. Bilgisayarlarda da okuyabileceğiniz ".doc, .pdf, .lit" gibi uzantısı olan dosyalar olarak karşımıza çıkıyor elektronik kitaplar. Ne var ki bilgisayardan kitap oku­mak, normal bir kitap okumanın verdiği keyfi vermiyor. Gece yat­madan önce yatağınızda, rahat bir koltukta, hatta piknikte, plaj­da kitap okuma keyfini yakalaya­bilmeniz için bilgisayarlardan farklı aletler tasarlanmış. Bunlar e-kitap okuyucular. Elektronik kağıt, elektronik mürekkep gibi yenilikler kullanan bu kitaplar, kaldığınız yeri unutmuyor, dile­diğiniz sayfaya anında gidiyor, hatta geceleyin ekranı kendileri aydınlatıyorlar. Bu aygıtlar henüz yeni yeni yaygınlık kaza­nıyor; ama gelecekte normal kitaplara göre çok daha avantajlı olacakları bir gerçek. Düşünün, çantasında yalnızca bir kitap yerine bütün bir kütüphaneyi taşımayı kim istemez ki...


İşte bu yüzdendir ki, hadi kitap kurtları, okuduklarımızı paylaşalım...
Ve sitemizin kendi E-Kitap köşesini yapalım