TURKUN DUNYA NIZAMI&ampwidth340 - Türkün Dünya Nizamı | 5 Mb
Türkün Dünya Nizamı | 5 Mb
Türk Milleti, tarih boyunca kurduğu 16 güçlü devletin yönetiminde gösterdiği üstün kabiliyetle tüm dünya milletlerine örnek olmuştur. Bunun en önemli nedeni ise hakimiyeti altında yaşayan farklı etnik kökene mensup toplulukları, her birinin dil ve din farklılıklarına saygı göstererek, barış, huzur ve güvenlik içerisinde, asırlar boyunca birarada yaşatma becerisini göstermesidir.