seytanisiboileaunarceja - Boileau & Narcejac - Şeytan İşi

Pierre Boileau ve Pierre Ayraud'dan(Thomas Narcejac) oluşmuş Fransız polisiye roman yazarı ikilisi.

«FERNAND kes yürümeyi sinirime dokunuyor...>
Fernand Ravinel pencerenin önünde durdu, perdeyi araladı. Her an biraz daha yoğunlaşan sis sokaktaki elektrik lâmbasının çevresinde, sınırları belli olmayan, sarımtrak bir balon gibi sağa sola yalpa vuruyordu. Kucaklaştığı dallarda toplanan damlacıklar, sarı ışığın altında kirli bir tuvalet suyu gibi donuk donuk parlıyordu.
Bu sisin arkasında gizlenen Smoelenin kaptan köşkü zaman zaman görünüp kayboluyordu. Rıhtım yakındı, halatlarla bağlı geminin lomboz deliklerinden çirkin bir ışık sızıyor. Ravinel dalgın seyrediyordu bu buğulu manzarayı. Uzaktan gelen bir pikap sesi gemidekilerin sıkıntısı ile orantılı bir tempo izliyordu. Arada bir ses kesiliyor, sonra eski moda bir plak dönüyordu.