Yayın adı:Orman Ormansızlaşma Toprak ve Erozyon Kategori:TEMA Yayınları
Sayfa sayısı:286 s.

Yazar:Orman Yük. Müh. Turhan GÜNAY Türü:Bilimsel
ISBN:975-7169-05-6
Basım Yılı:1.Basım 1993,
2.Basım 1994, Genişletilmiş
3.Basım 1995, Genişletilmiş
4.Basım 19997.Basım 1994

Genç Cumhuriyet kuşağı olarak oldukça zengin bir orman varlığı devralınmış olmasına karşın, bu varlığın değeri pek bilinememiş, aşırı faydalanmalar, yangınlar, tarla açma ve otlatmalar ve bir yönü ile de uygulanan yanlış politikalar sonucu bugün orman varlığımızın en az % 56'sı bozuk yapıda olan toplam 20.2 milyon hektara kadar gerilemiştir....Ormansızlaşma sonucu yalnız toprak kaybedilmemekte, hemen her şiddetli yağıştan sonra ülkenin pek çok kesiminde nice can ve mal kayıplarına neden olan taşkın, heyelan ve çığ olayları ile de karşılaşılmaktadır.