Kategori:TEMA Yayınları
Sayfa sayısı:312 s.
Yazar:Lester BROWN ve Worldwatch Uzmanları
Düzenleyen:TEMA Vakfı
Türü:Bilimsel
ISBN:975-7169-00-5
Basım Yılı:1.Basım 1993


Dünyanın Durumu 1993, refahımızın, çevresel olarak sürdürülebilir küresel bir ekonominin oluşturulmasına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu gün atacağıız adımlara göre çocuklarımız ya gelişmekte olan bir dünyada, ya da yıpranmış bir çevrede büyüyecektir. Dünyanın Durumu 1993'ün amacı, iş dünyasını, çevre koruma ile arkadaş yapmaktır.Biyiolojik ve kültürel çeşitliliği korumaktır. Sürdürülebilir bir ekonomide ticari faaliyetlerin nasıl olması gerektiğini tartışmaktır.


İçindekiler:

1. Yeni Bir Dönem Başlıyor.
2. Susuzluk Sorunu
3. Mercan Resiflerinin Canlandırılması
4. Kalkınmada Cinsiyet Ayrımının Kaldırılması
5. Yerel Halkın Haklarının Tanınması
6. Gelişmekte Olan Ülkelerin Enerji Sorunu
7. Demiryollarının Canlanması
8. Barışa Hazırlanmak
9. Çevre Korunması ile Ticaretin Bağdaşması
10. Gelecek Sanayi Devriminin Oluşumu