basbakanekabirarthurhai - Arthur Hailey - Başbakan


23 aralık günü öğleden sonra ve akşam üstü, birbirinden üç bin mil arayla, ilgisiz gözüken üç şey oldu. Bunlardan ilki, Birleşik Amerika Başkanının gizli telefondan Kanada Başbakanıyla yaptığı konuşmaydı; konuşma bir saat kadar sürdü, can sıkıcıydı. İkinci olay, İngiliz Genel Valisinin Ottavva'daki evinde verdiği kabul resmiydi; üçüncüsü de, Kanada'nın batı kıyısındaki Van-couver'e bir geminin demirlemesi.

İlk olay telefon konuşmasıydı. Başkan'ın, Beyaz Saray'daki çalışma odasından ettiği telefonu. Başbakan, Parliament Hill'in doğu kesimindeki odasından cevaplandırdı. (Kitaptan)