6a0111689e2e49970c01156 - Antonia Fraser - Marie Antoinette


Her devrim kendisini meşrulaştırmak için bazı özel hedefler, düşmanlar arar. 1789 Fransız Devrimi de aynı şeyi yaptı ve bir yabancıyı, Kralin yatağındaki düşmanı buldu ! Hem siyasi hem de cinsel olarak iktidarsız bir Kral ile evlendiğini anlayınca kendi hayatını yaşamaya kalkışan haz düşkünü Kraliçe hedef oldu.
14 yaşındaki Marie Antoinette'i 1770 yılında Fransa'ya gelin gönderen annesi Avusturya İmparatoriçesi Maria teresa, "Fransız halkına o kadar çok iyilik yap ki, benim onlara bir melek göndermiş olduğumu söylesinler..." demişti, ama 23 yıl sonra Fransızlar bu meleğin kafasını giyotinde koparacaklardı.
Oysa kendisiyle özdeşleştirilen "Ekmek yoksa pasta yesinler!" sözü onun ağzından çıkmamıştı. Tümüyle masum değilse de bu sözün ima ettiği kadar da sorumsuz sayılmazdı, ama günün propaganda makinesi öyle etkili çalıştı ki, sonuçta yine de Fransız halkına annesinin hiç düşünemeyeceği bir biçimde hizmet etmiş oldu!