normaemmanuelrobles3769 - Emmanuel Robles - Norma


Aşk ve sürgün. Ülkemizde özellikle ünlü Monfserraf adlı oyunu ve romanlarıyla tanınan büyük Fransız romancı Emmanuel Robles'in (1914) en önemli temalarından biridir. Askeri diktatörlüğün egemen olduğu Arjantin'in bir zindanmdan çıkıp Paris'e sürgüne gelen bilimadamı ve yazar Rodolfo Reyes'in karmaşık ve gizemli kişiliğinde Don Juan ve Cazanova özellikleri de eksik
değildir; bu özellikleriyle karısı Norma' nın mutsuzluğuna yol açmış, ama Norma işkence ve ölüm pahasına kocasını elevermemiştir. Bu, klasik trajedilere özgü öyküyü Paris'teki sürgün Arjantinli devrimciler ve bu mutsuzluk ortamında aşk'ı keşfeden Beatrice ile Charles tamamlamaktadır. Altından ancak büyük bir roman ustasının kalkabileceği, yalın olduğu kadar karmaşık, insani olduğu kadar yürek buran bir konu. Alain Bosquet'ye göre yazar, birçok düzeyde bir gerilim yaratan, anlattıkları ve çağrışımlarıyla zenginleşen bu romanla, kayıtsızlık ve ilgisizliğin egemen olduğu çağımızda bir tür ahlâk dersi de vermektedir. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde ve sonrasında bizim insanımızın da bir benzerini yaşadığı ve yazılmasını sabırsızlıkla beklediğimiz büyük bir insanlık trajedisi.