1961-1971 döneminde, ideolojik-siyasal hareketlerin bir tarafını "sol" hareketler oluştururken, bir diğer tarafını da "sağ" diye adlandırılan ideolojik-siyasal hareketler oluşturuyordu. "Sağ" diye adlandırılan, ideolojik-siyasal hareketler, Türkiye'nin düşünsel ve siyasal yaşamında değişik konumlar içinde bulunmuşlardır. Süreç içinde taraflar, güç oranlarına ve gelişmelerine koşut olarak birbirlerinden ayrı eylemler düzenlemişler ve kimi zaman tek başlarına faaliyet yürütmüşlerdir. Bu kitapta, "ülkücü", "milliyetçi" ve "bozkurtlar" gibi isimlerle adlandırılan hareket, belgelerle aktarılmıştır


YAZAR:Turhan Feyizoğlu